Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste

Atgal
 
Projektas vykdytas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas
 – didinti teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šiaulių miesto gyventojams ir didinti sistemos veikimo efektyvumą.

Projekto uždavinys
 – atnaujinti labiausiai pasenusias, susidėvėjusias ir daugiausiai problemų keliančias vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atkarpas.

Projekto vertė – 10,25 mln. eurų (be PVM). Projektas finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (50 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis (50 proc.).

Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.

Problema
UAB „Šiaulių vandenys“ jau daug metų didelį dėmesį skiria susidėvėjusių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijai, tačiau per metus bendrovė savomis lėšomis pajėgi rekonstruoti maždaug iki dviejų kilometrų pasenusio vamzdyno, kai poreikis yra žymiai didesnis.

Pasenę ir susidėvėję vandentiekio vamzdynai turi įtakos geriamojo vandens kokybei. Nors vandenvietėse paruošiamas vanduo 100 proc. atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, tačiau kol pasiekia vartotojus, vandens kokybė pablogėja. Be to, prieš 70–40 metų pakloti vamzdynai yra avarinės būklės – dėl dažnų gedimų ir avarijų vandentiekio tinkluose kasmet buvo patiriama apie 16–20 proc. vandens netekčių.

Taip pat didelį susirūpinimą kėlė ir buitinių nuotekų tinklų būklė. Labiausiai susidėvėję vamzdynai pakloti prieš 80–40 metų. Tinkluose fiksuotos dažnos avarijos, taip teršiama aplinka. Gedimams ir avarijoms likviduoti eikvojamos darbo ir materialinės sąnaudos, gyventojai patiria nepatogumų.

2017 m. rengiant „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“ ir analizuojant tinklų būklę, nustatyta, kad pirmuoju etapu 2016–2019 m. būtina rekonstruoti 18,3 km vandentiekio, 19,9 km nuotekų vamzdyno, o antruoju etapu – dar 62,2 km vandentiekio ir 55,2 km nuotekų vamzdyno iš tuo metu eksploatuojamų beveik 620 km.
 
Šio tinklų rekonstrukcijos projekto metu numatyta rekonstruoti tik dalį blogiausios būklės vamzdyno – apie 18,3 km vandentiekio ir apie 19,8 km nuotekų. Tačiau bendrovei viešojo darbų pirkimo konkurso metu pavykus sutaupyti 3,5 mln. eurų (be PVM) projekto lėšų, atsirado galimybė paskelbti dar vieną konkursą ir įgyvendinti daugiau darbų. Tokiu būdu šio projekto apimtyje papildomai rekonstruota dar 2,71 km vandentiekio ir 7,87 km nuotekų tinklų.

Atlikus šiuos darbus, pagerės geriamojo vandens kokybė ir tiekimas, nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė, sumažės avarijų tinkluose ir tuo pačiu gyventojų nepasitenkinimas dėl gedimų likvidavimo darbų, pagerės ekologinė situacija mieste, padidės Šiaulių miesto vandentvarkos ūkio efektyvumas.
Projekto eiga
2016 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įsakymu Nr. D1-801 skyrė finansavimą projektui vykdyti.

2016 m. gruodžio 8 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto finansavimo sutartį.

2017 m. kovo 2 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Pro Bonus“ pasirašė techninės priežiūros, įgyvendinant projektą, sutartį.

2017 m. balandžio 20 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė AB „Panevėžio statybos trestas“ (pagrindinis partneris) ir SIA „Monum“ pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį per 24 mėn. rangovas įsipareigojo rekonstruoti 18,3 km labiausiai susidėvėjusių vandentiekio ir 19,8 km nuotekų tinklų. Darbų vertė – 6,69 mln. eurų (be PVM).

2017 m. gegužės 9 d. FIDIC inžinieriaus paskelbta projekto darbų pradžia.
 
2018 m. balandžio 18 d. UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė rangos sutartį su Danijos kompanija „Per Aarsleff A/S“. Pagal šią sutartį per 18 mėn. rangovas įsipareigojo rekonstruoti 2,72 km vandentiekio ir 7,89 km nuotekų tinklų. Rekonstrukcijos darbų vertė – 3,45 mln. Eur (be PVM).
 
2019 m. lapkričio 8 d. užbaigti darbai pagal 2017 m. balandžio 20 d. pasirašytą rangos sutartį. Defektų šalinimo laikotarpis iki 2020 m. lapkričio 8 d.
 
2020 m. sausio 31 d. užbaigti darbai pagal 2018 m. balandžio 18 d. pasirašytą rangos sutartį. Defektų šalinimo laikotarpis iki 2021 m. sausio 31 d.
Projekto darbai
Įgyvendinant projektą, Šiaulių mieste rekonstruoti labiausiai susidėvėję vandentiekio ir nuotekų tinklai, iš viso 20,9 km vandentiekio ir 27,7 km nuotekų vamzdyno, atnaujinta 514 vandentiekio ir 895 nuotekų šulinių.

Tinklų rekonstravimas vyko keturiais etapais (pagal 2017 m. balandžio 20 d. sutartį su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe AB „Panevėžio statybos trestas“ (pagrindinis partneris) ir SIA „Monum“).

I etapas, darbai vyko šiose gatvėse:
Varpo g. nuo Gluosnių g. iki Vilniaus g.
Aušros al. nuo Varpo g. iki Dvaro g.
Rūdės g. nuo Rūdės g. 27F iki Vilniaus g. ir nuo Vytauto g. iki Rūdės g. 9
Vilniaus g. nuo Tilžės g. iki Draugystės pr.
Aušros tak. nuo Aušros tak. 4 iki S. Šalkauskio g. ir nuo Ežero g. iki skulptūros „Šaulys“ aikštės
Varpo g. nuo Vytauto g. iki Vilniaus g. 146
Vasario 16-osios g. nuo Vytauto g. iki Vilniaus ir nuo Vilniaus g. iki Trakų g. 40
P. Višinskio g. nuo Dubijos g. iki Vilniaus g.
Varpo g. nuo Vilniaus g. iki Varpo g. 29 ir Aušros al. nuo Varpo g. iki Dvaro g.
Tarp Varpo ir Vasario 16-osios g.
Aušros al. nuo Aušros al. 23 iki Dvaro g.
Vasario 16-osios g. nuo Vytauto g. iki Trakų g. 40
Vilniaus g. nuo Tilžės g. iki Draugystės pr.
Varpo g. nuo Varpo g. 29 iki Gluosnių g.
Varpo g. nuo Varpo g. 11 iki Vilniaus g.
P. Višinskio g. nuo Vytauto g. iki Vilniaus g.
P.Višinskio g. nuo Vytauto g. iki Kražių g.
Aušros takas nuo Aušros tako 5 iki S. Šalkauskio g. 7

II etapas, darbai vyko šiose gatvėse:
Tilžės g. nuo Tilžės g. 159 iki Vilniaus g. ir nuo Tilžės g. 157 iki Vasario 16-osios g. 62
Trakų g. nuo Vasario 16-osios g. iki S. Šalkauskio g.
Tilžės g. nuo Vytauto g. iki Vilniaus g.
Draugystės pr. nuo Dubijos g. iki Trakų g.
Trakų g. nuo Trakų g. iki Vilniaus g.
Tilžės g. nuo senojo viaduko iki Rūdės g. 8
Rūdės g. nuo Rūdės g. 8 iki Ežero g.
Tilžės g. nuo Vilniaus g. iki Tilžės g. 157
Draugystės pr. nuo Dubijos g. iki Draugystės pr. 3
Draugystės pr. nuo Draugystės pr. 3 iki Draugystės pr. 9
Tilžės g. nuo P. Cvirkos g. iki Vilniaus g.
Trakų g. nuo Vasario 16-osios g. iki S. Šalkauskio g.
 
III etapa, darbai vyko šiose gatvėse:
Javų g. nuo nuotekų siurblinės Javų g. 100B iki Kviečių g.
Gegužių g. nuo Aido g. iki Architektų g.
 
IV etapas, darbai vyko šiose gatvėse:
Vilkaviškio g. nuo Vilniaus g. iki Dubijos g.
Dubijos g. nuo Vilkaviškio g. iki Rėkyvos g.
Žalgirio g./Rėkyvos g. nuo Vytauto g. iki Dubijos g.
Išradėjų g. nuo Pramonės g. iki Išradėjų g. 13 ir nuo Išradėjų g. link Aukštabalio g.
Ukmergės g. nuo Bielskio g. iki J. Basanavičiaus g.
Bubių g. nuo Tilžės g. iki Bubių g. 17
Šermukšnių g. nuo Dvaro g. iki Putinų g.
Saulės takas nuo Lieporių g. iki S. Dariaus ir S. Girėno g.
Aido g. nuo Gardino g. iki Aido g. 12
Kelmės g. nuo Žaliūkų g. iki Kelmės g. 1
Gvazdikų tak. nuo Lieporių g. iki Saulės tako
Vytauto g. nuo Žemaitės g. iki Tilžės g.
Vytauto g. nuo Tilžės g. iki Draugystės pr.
Aušros al. nuo M. Valančiaus g. iki Dvaro g.
S. Lukauskio g. nuo Vaisių g. iki Dvaro g.
Kaštonų al. nuo Vilniaus g. iki Aušros al.
Žemaitės g. nuo Vilniaus g. iki Maironio g.
J. Basanavičiaus g. nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g.
Vaisių g. nuo Aušros al. iki Putinų g.
S. Šalkauskio g. nuo Trakų g. iki Ežero g.
Kražių g. nuo P. Višinskio g. iki Kražių g. 25
Salantų g. nuo Vilniaus g. 202 iki Aušros al.
Žemaitės g. nuo Klevų g. iki Vilniaus g. ir nuo Aušros g. iki Vaidilutės g.
Tilžės g. nuo Gegužių g. iki Statybininkų g.
Liejyklos g. nuo Pramonės g. iki Išradėjų g. 16
Vaisių g./S. Lukauskio g. nuo Aušros al. iki Dvaro g.
Dvaro g. nuo Dvaro g. 88 iki Gluosnių g. ir Gluosnių g. nuo Dvaro g. iki Putinų g.
Aido g. nuo Aido g. 13 iki Gardino g.
S. Daukanto g. nuo Aušros al. iki Birutės g.
A. Mickevičiaus g. nuo P. Cvirkos g. iki Vilniaus g.
Vytauto g. nuo Tilžės g. iki Draugystės pr.
Aušros al. nuo Aušros al. 54 iki Žemaitės g.
Vilniaus g. nuo Draugystės pr. iki Vilniaus g. 88
S. Šalkauskio g. nuo Trakų g. iki Ežero g.
Kražių g. nuo P. Višinskio g. iki Draugystės pr.
Draugystės pr. nuo Draugystės pr. 18 iki Draugystės pr. 9
S. Šalkauskio g. nuo Trakų g. 10 iki S. Šalkauskio g. 14
Salantų g. nuo Aušros al. iki Salantų g. 12
 
Papildomai vandentiekio ir nuotekų tinklai rekonstruoti šiose gatvėse (pagal 2018 m. balandžio 18 d. sutartį su „Per Aarsleff A/S“):
 
Vandentiekio tinklai: Baisogalos, Gegužių, Pavasario, Spindulio, Stumbro, Šeduvos, Žvejų skg.
 
Nuotekų tinklai: J. Basanavičiaus, Ežero, Dainų, Dobilo, Dvaro, Gardino, Gegužių, Gluosnių, Lyros, Marijampolės, Pakruojo, Pramonės, Putinų, Rasos, Vaidilutės, V. Vaitiekūno ir Žemaitės. 
Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-07