Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra

  • Titulinis
  • Projektai
  • ES projektai
  • Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra
Atgal
 
Projektas vykdytas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

Projekto tikslas – mažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai Šiaulių mieste.

Projekto uždaviniai:
  • Atnaujinti pasenusias, susidėvėjusias ir daugiausiai problemų keliančias paviršinių nuotekų vamzdynų atkarpas ir paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą;
  • Inventorizuoti esamas Šiaulių miesto paviršines nuotekų tvarkymo sistemas.
Projekto vertė – 7,46 mln. eurų (be PVM). Projektas finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (85 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ bei Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis (15 proc.).
 
Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.

Problema
Pagrindinės paviršinių nuotekų surinkimo sistemos problemos yra susijusios su pasenusia ir susidėvėjusia paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra.

Dalis vamzdynų yra per mažo skersmens ir liūčių metu net tvarkingai veikianti paviršinių nuotekų sistema negali praleisti susidariusio nuotekų kiekio, todėl užtvindomos miesto gatvės ir šaligatviai. Užtvindymai teršia aplinką, gatvėse laikinai sutrinka eismas. Neretai liūtys užtvindo ir žemesnėse vietose esančius sklypus, todėl gyventojai patiria nepatogumų ir nuostolių.

Paviršinių nuotekų vamzdynai yra pasenę ir susidėvėję, todėl dažnai tinkluose įvyksta gedimų ir avarijų. Dėl dažnų avarijų tinkluose didėja neigiamas poveikis aplinkai, gyventojai patiria nepatogumų, taip pat auga eksploatacinės sąnaudos.

Siekiant spręsti šias problemas, šio projekto metu planuojama rekonstruoti labiausiai susidėvėjusius ir daugiausiai eksploatacinių problemų keliančius paviršinių nuotekų tinklus Šiaulių mieste (apie 18 km), taip pat inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti didžiąją dalį (apie 180 km) paviršinių nuotekų tinklų bei įsigyti paviršinių nuotekų tinklų priežiūrai reikalingos specializuotos technikos.

Atnaujinus paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūrą, sumažės gedimų tinkluose ir gatvių užtvindymo tikimybė, pagerės nuotekų tvarkymo paslaugos kokybė, o šiuolaikiškos technologijos padės užtikrinti tinkamą tinklų priežiūrą. Tokiu būdu miesto aplinka bus saugesnė, švaresnė ir patrauklesnė gyventojams, o bendrovė patirs mažiau sąnaudų tinklų eksploatacijai.
Projekto eiga
2016 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija įsakymu Nr. D1-895 skyrė finansavimą projektui vykdyti.

2016 m. gruodžio 22 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto finansavimo sutartį.

2017 m. kovo 2 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Pro Bonus“ pasirašė techninės priežiūros, įgyvendinant projektą, sutartį.

2017 m. balandžio 11 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė „Per Aarsleff A/S“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Požeminės linijos“ pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį rangovas įsipareigojo per 24 mėn. rekonstruoti 10,24 km labiausiai susidėvėjusių paviršinių nuotekų tinklų. Darbų vertė – 4,56 mln. eurų (be PVM).

2017 m. balandžio 28 d. FIDIC inžinieriaus paskelbta projekto darbų pradžia.

2017 m. rugsėjo 12 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su „Per Aarsleff A/S“ pasirašė rangos sutartį, pagal kurią per 14 mėn. papildomai planuota rekonstruoti dar 2,17 km paviršinių nuotekų tinklų. Darbų vertė – 360 tūkst. Eur (be PVM). 

2018 m. liepos 26 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su UAB „Statovita“ pasirašė rangos sutartį, pagal kurią už papildomai skirtas lėšas per 18 mėnesių rangovas įsipareigojo rekonstruoti 5,26 km paviršinių nuotekų tinklų. Darbų vertė – 1,9 mln. Eur (be PVM).

2018 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-809 šiam projektui skirtas papildomas 1,7 mln. Eur finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Įvertinus papildomą 15 proc. finansinį indėlį iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, bendra papildomų investicijų suma projekte sudarė 2 mln. Eur (be PVM).
 
2019 m. vasario 11 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su UAB „Požeminės linijos“ pasirašė rangos sutartį, pagal kurią per 8 mėnesius rangovas įsipareigojo rekonstruoti 0,57 km paviršinių nuotekų tinklų. Darbų vertė – 207,97 tūkst. Eur (be PVM).
 
2018 m. lapkričio 30 d. užbaigti darbai pagal 2017 m. rugsėjo 12 d. pasirašytą rangos sutartį. Defektų šalinimo laikotarpis iki 2019 m. lapkričio 30 d.
 
2019 m. liepos 26 d. užbaigti darbai pagal 2017 m. balandžio 11 d. pasirašytą rangos sutartį. Defektų šalinimo laikotarpis iki 2020 m. liepos 26 d.
 
2019 m. spalio 25 d. užbaigti darbai pagal 2019 m. vasario 11 d. pasirašytą rangos sutartį. Defektų šalinimo laikotarpis iki 2020 m. spalio 25 d.
 
2020 m. gegužės 8 d. užbaigti darbai pagal 2018 m. liepos 26 d. pasirašytą rangos sutartį. Defektų šalinimo laikotarpis iki 2021 m. gegužės 8 d.
Projekto darbai
Įgyvendinant projekto veiklas, Šiaulių mieste buvo rekonstruoti labiausiai susidėvėję paviršinių nuotekų tinklai, iš viso 18,2 km esamo vamzdyno, atnaujinti 633 šuliniai.
 
Projekto lėšomis įrengta paviršinių nuotekų valykla – naftos produktų skirtuvas Vilniaus gatvėje, įsigyta paviršinių nuotekų tinklų priežiūrai ir eksploatavimui reikalinga specializuota technika.

Inventorizuota ir teisiškai įregistruota didžioji dalis (apie 185 km) paviršinių nuotekų tinklų. Tai buvo būtina siekiant teisiškai įregistruoti iki šiol neregistruotą Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymui naudojamą infrastruktūrą.
 
Tinklų rekonstravimas vyko penkiais etapais (pagal 2017 m. balandžio 11 d. sutartį su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe „Per Aarsleff A/S“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Požeminės linijos“).

I etapas, darbai vyko šiose gatvėse:
Vytauto g./Ežero g./Vilniaus g. nuo Vytauto g. 40 iki Vilniaus g. 72F
Vilniaus g. nuo Vilniaus g. 26 iki Vilniaus g. 72F
Vilniaus g. nuo Vilniaus g. 19 iki Vilniaus g. 26
 
II etapas, darbai vyko šiose gatvėse:
Tilžės g. nuo Aušros al. iki Vilniaus g.
Vilniaus g. nuo Tilžės g. iki Vasario 16-osios g.
Aušros al. nuo Varpo g. iki Dvaro g.
 
III etapas, darbai vyko šiose gatvėse:
Draugystės pr. nuo Dubijos g. iki Draugystės pr. 11
Rūdės g./Ežero g. nuo Draugystės pr. 11 iki Uosių g.
 
IV etapas, darbai vyko šiose gatvėse:
Vilniaus g. nuo Vilniaus g. 238 iki Vilniaus g. 258
Aušros al. nuo Žemaitės g. iki S. Daukanto g.
 
V etapas, darbai vyko šiose gatvėse:
Lydos g. nuo A. Mickevičiaus g. iki Žemaitės g.
Žemaitės g. nuo Žemaitės g. 17 iki Dubijos g.
P. Cvirkos g. nuo Žemaitės g. iki S. Daukanto g.
S. Daukanto g. nuo P. Cvirkos g. iki Vytauto g.
Pramonės g. nuo Pramonės g. 3A iki Kelmės g.
Statybininkų g. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki Tilžės g.
J. Basanavičiaus g. nuo J. Basanavičiaus g. 148 iki Vaidoto g.
J. Basanavičiaus g. nuo Vaidoto g. iki J. Basanavičiaus g. 104
Žemaitės g. (Centrinis parkas)
Radviliškio g. nuo V. Čkalovo g. 1 iki Dubijos g.
M. K. Čiurlionio g. nuo S. Daukanto g. iki Vijolės upelio.
 
Papildomai paviršinių nuotekų tinklai rekonstruoti šiose gatvėse (pagal 2017 m. rugsėjo 12 d. sutartį su „Per Aarsleff A/S“):
P. Cvirkos g. nuo P. Cvirkos g. 71 iki Žemaitės g.
V. Bielskio g. nuo J. Basanavičiaus g.19 iki V. Bielskio g. 47A
Žemaitės g. nuo Žemaitės g. 108B iki Vaidoto g.
Vytauto g. nuo Vytauto g. 113 iki A. Mickevičiaus g.
A. Mickevičiaus g. nuo Vytauto g. iki P. Cvirkos g.
J. Basanavičiaus g. nuo J. Basanavičiaus g. 63 iki Sodo g.
J. Basanavičiaus g. nuo J. Basanavičiaus g. 74 iki Sodo g.
 
Papildomai paviršinių nuotekų tinklai rekonstruoti šiose gatvėse (pagal 2018 m. liepos 26 d. sutartį su UAB „Statovita“):
Aukštabalio g. nuo Tilžės g. iki Garažų g.
Dainų tak. nuo Aido g. iki Dainų g. 10A
Dvaro g. nuo Aušros al. iki Tilžės g. 173, Gluosnių g.
Ežero g. nuo Rygos g. iki Žemoji g.
Dubijos g. nuo Žemaitės g. iki S. Daukanto g.
Klevų g. nuo Žemaitės g. iki M. Valančiaus g.
M. Valančiaus g. nuo M. Valančiaus g. 9 iki Vytauto g.
Vytauto g. nuo Žemaitės g. iki Gumbinės g., Medelyno g., Gumbinės g.
Dvaro g. nuo Žemaitės g. iki Šermukšnių g.
Birutės g. nuo J. Basanavičiaus g. iki Žemaitės g.
Liejyklos g. nuo Pramonės g. iki Liejyklos g. 10
 
Papildomai paviršinių nuotekų tinklai rekonstruoti (pagal 2019 m. vasario 11 d. sutartį su UAB „Požeminės linijos“) S. Dariaus ir S. Girėno g.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-01