Veiklos dokumentai


Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290).

Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimu T-346).

UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos strategija 2021–2030 m. (patvirtinta UAB „Šiaulių vandenys" valdybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. VS-24).

Įsakymas dėl Šiaulių miesto savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Šiaulių vandenys“ veikla (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A-574).

UAB „Šiaulių vandenys“ įstatai (patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės mero 2024 m. kovo 15 d. potvarkiu Nr. M-361).

UAB „Šiaulių vandenys“ strateginis veiklos planas 2024–2026 m. (patvirtintas UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu V-217), 1 priedas (patvirtintas UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 2 d. įsakymu V-28).

UAB „Šiaulių vandenys“ 2023–2027 metų veiklos planas (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A-603 ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-682).

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-10