Veiklos dokumentai


Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290)

Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimu T-346)

UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos strategija 2021–2030 m. (patvirtinta UAB „Šiaulių vandenys" valdybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. VS-24) 

Įsakymas dėl Šiaulių miesto savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Šiaulių vandenys“ veikla (Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A-375)

UAB „Šiaulių vandenys“ įstatai (patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A-1999)

UAB „Šiaulių vandenys“ strateginis veiklos planas 2021–2023 m. (priedai) (patvirtintas UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. VS-10)

Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-03