Veiklos dokumentai


Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290)

Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimu T-346)

UAB „Šiaulių vandenys“ strateginis planas 2015-2020 m. (2018 m. balandžio 10 d. redakcija) 

UAB „Šiaulių vandenys“ 2018 m. finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis investicijų, plėtros projektams bei ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (patvirtinta 2017 m. gruodžio 21 d.) 

UAB „Šiaulių vandenys“ 2013-2017 m. veiklos ir plėtros planas (suderinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu T-147)

UAB „Šiaulių vandenys“ 2018-2020 metų veiklos planas (1 priedas) (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-253 ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-216)

Įsakymas dėl Šiaulių miesto savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Šiaulių vandenys“ veikla (Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A-375)

UAB „Šiaulių vandenys“ įstatai (patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A-661)

Paskutinį kartą redaguota: 2019-05-27