Apie mus

UAB „Šiaulių vandenys“ –
 • šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė;
 • Šiaulių regiono vandentvarkos lyderė;
 • viena iš pirmaujančių vandentvarkos įmonių Lietuvoje.
Įmonė įkurta 1948 m. spalio 30 d. 
 
UAB „Šiaulių vandenys“ turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją, kuri suteikia teisę vykdyti veiklą Šiaulių mieste ir Šiaulių rajono savivaldybės Aukštelkės, Ginkūnų, Jurgeliškių ir Vijolių kaimuose.
 
Pagrindinė veikla:
 • Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
 • Nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas;
 • Paviršinių nuotekų tvarkymas.

Pagalbinė veikla ir paslaugos:

 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas;
 • Vandens nutekėjimų paieška ir nuotekų televizinė vamzdynų diagnostika;
 • Specialiojo transporto ir įrengimų nuoma;
 • Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;
 • Geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.

Bendrovėje yra įdiegtos šios vadybos sistemos:

 • Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti LST ISO 45001:2023 standarto reikalavimus.
 • Energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 50001:2018 standarto reikalavimus. 
UAB „Šiaulių vandenys” tiekia požeminį geriamąjį vandenį Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojams, taip pat surenka ir valo nuotekas.
 
Bendrovė aptarnauja 55,4 tūkst. klientų. Vartotojams tiekiamas požeminis vanduo yra išgaunamas Birutės ir Lepšių vandenvietėse iš giluminių gręžinių, kurių gylis siekia apie 200 m. Per parą patiekiama apie 12 tūkst. kub. metrų kokybiškai paruošto geriamojo vandens.
 
Per parą nuotekų valykloje išvaloma apie 22 tūkst. kub. metrų nuotekų ir apdorojama apie 550 kub. metrų nuotekų dumblo. Apdorojant dumblą, kasdien išgaunama apie 14 MWh biodujų. Trūkstant biodujų, papildomai perkama biodujų (apie 12 MWh/parą), kurios susidaro tvarkant atliekas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sąvartyne, ir gamtinių dujų (apie 12 MWh/parą). Deginant dujas, per parą pagaminama apie 9 MWh elektros ir apie 25 MWh šilumos energijos. Pagaminta energija panaudojama dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo procesuose.
 
Bendrovė eksploatuoja:
 • Birutės, Lepšių vandenvietes*;
 • Rėkyvos vandens ruošyklą;
 • Aukštrakių vandenvietę;
 • 647,9 km vandentiekio tinklų;
 • 27 vandens kėlimo siurblines;
 • Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginius;
 • Dumblo apdorojimo įrenginius;
 • Aukštelkės nuotekų valymo įrenginius;
 • 654,4 km nuotekų tinklų;
 • 76 nuotekų perpumpavimo siurblines;
 • pagrindinę nuotekų perpumpavimo stotį;
 • 6 paviršinių nuotekų valyklas;
 • 264,2 km paviršinių nuotekų tinklų.
* Bubių vandenvietė uždaryta 2015 m. gruodžio mėnesį.

Šiandien UAB „Šiaulių vandenys“ – šiuolaikiškai dirbanti, į vartotoją orientuota, modernią techniką, technologijas bei efektyvius valdymo metodus įdiegusi įmonė.
 
Esminiai Šiaulių vandentvarkos ūkio pokyčiai įvyko 1996 m., kai bendrovė „Šiaulių vandenys“ su Pasaulio banku pasirašė Paskolos ir Projekto sutartis ir pradėjo įgyvendinti Šiaulių aplinkosaugos projektą.
 
Per aštuonerius šio projekto įgyvendinimo metus buvo išspręstos įsisenėjusios geriamojo vandens kokybės, vandens tiekimo ir aplinkosaugos problemos. Projekto lėšomis rekonstruota Birutės vandenvietė, pastatyta nauja miesto nuotekų valykla, pagrindinė nuotekų perpumpavimo siurblinė, nutiesta nuotekų slėginė linija, rekonstruota dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų. Siekiant perimti modernių kompanijų patirtį, su užsienio partneriais įgyvendinta 11 bendrų projektų.
 
Naujas investicijų etapas prasidėjo 2009 m., kai UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo įgyvendinti tinklų plėtros, aplinkosauginius ir vandens kokybės gerinimo projektus, finansuojamus Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšomis.
 
2009–2015 m. vandentiekio ir nuotekų tinklai nutiesti keliuose Šiaulių miesto individualių gyvenamųjų namų kvartaluose: Medelyno, Kalniuko, Pabalių mikrorajonuose, Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale, 122 miesto gatvėse ar jų atkarpose ir dalyje Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietės gatvių. Įgyvendinus šiuos projektus, centralizuotai teikiamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos dar beveik 11 tūkst. gyventojų.
 
Be to, šiuo laikotarpiu bendrovė įgyvendino kelis itin reikšmingus aplinką tausojančius projektus. Miesto nuotekų valykloje pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai, pertvarkytas nuotekų valymo įrenginių biologinio nuotekų valymo procesas, rekonstruotos trys nuotekų perpumpavimo siurblinės ir dalis susidėvėjusių nuotekų tinklų. Siekiant užtikrinti geriamojo vandens kokybę, rekonstruota Lepšių vandenvietė.
 
Gerinant teikiamų paslaugų kokybę, 2017–2020 m. UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendino dar du naujus Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kurių metu rekonstravo apie 67 km vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų.
 
2020 m. bendrovė savomis lėšomis sėkmingai įgyvendino vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektą Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje. Nutiesus tinklus, centralizuotos paslaugos tapo pasiekiamos 66 esamiems ir apie 70 perspektyvinių namų ūkių.
 
Tęsiant tinklų plėtrą Šiauliuose, 2020–2021 m. vandentiekio ir nuotekų tinklų trasos nutiestos Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone. Išplėtojus tinklus, centralizuotos paslaugos tapo pasiekiamos 136 esamiems namų ūkiams ir dar 173 ateityje. Projektas įgyvendintas bendrovės lėšomis ir iš uždirbto pelno.
 
1996–2023 m. į miesto vandentvarkos ūkį investuota apie 129 mln. eurų (be PVM), o iš jų apie 89,3 mln. eurų vien tik 2009–2021 m. Didžiąją dalį investicijų sudaro Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansinė parama.
 
UAB „Šiaulių vandenys“, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, siekia, kad bendrovės teikiamos paslaugos būtų prieinamos visiems vartotojams ir mieste, ir aplinkiniuose rajonuose ir, kad paslaugų kokybė atitiktų vartotojų lūkesčius.
 
Darbštūs ir atsidavę įmonei darbuotojai padeda pasiekti puikių rezultatų, sukurti įmonės vertę. Bendrovėje dirba 241 kvalifikuotas įvairių profesijų darbuotojas. Šiuolaikiškas požiūris, darbuotojų patirtis, žinios ir įgūdžiai leidžia mums kokybiškai vykdyti pačius sudėtingiausius darbus. Kvalifikuotiems specialistams, turintiems didelę vandentvarkos ūkio priežiūros patirtį, darbą palengvina modernūs įrengimai, technika, įdiegtos technologinių procesų informacinės valdymo sistemos.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-08