Korupcijos prevencija

Atgal
UAB „Šiaulių vandenys“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis bendrovės veikloje.
 
 
 
UAB „Šiaulių vandenys“ pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie siekiantį arba einantį pareigas asmenį, sąrašas.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.
 
Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.
 
Šiuo tikslu Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė atmintinę, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.
 

Pasitikėjimo linija
Informaciją apie pastebėtus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus prašome išsakyti naudojantis pasitikėjimo linija.

Čia anonimiškai galite informuoti apie:

  • UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojų netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija;
  • UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojus, vykdančius galimai neteisėtą / neskaidrią veiklą, nesuderinamą su jiems priskirtų funkcijų vykdymu bendrovėje.

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnius duomenis (pažeidimo pobūdį, vietą (adresą), laiką bei informaciją apie pažeidėją (-us) (vardas, pavardė, ir kt. informacija).

Jei iškiltų klausimų dėl Jūsų pateiktos informacijos, ar sutiktumėte, kad asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją bendrovėje, susisiektų su Jumis. Jei sutinkate, prašome nurodyti savo kontaktus. Konfidencialumą garantuojame.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus užpildydami žemiau esančią formą:Praneškite apie korupciją

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

Taip pat galite susisiekti su asmeniu, atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą UAB „Šiaulių vandenys“: vyresnioji teisininkė Asta Macienė, tel. +370 41 59 22 76, +370 618 61 601; el. paštas asta.m@siauliuvandenys.lt .

Kiti kontaktai, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika
Pastebėję korupcijos atvejus, galite pranešti Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančioms įstaigoms:
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai
STT apie korupciją galima pranešti: visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu pranesk@stt.lt; faksu +370 5 266 3307.
 
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teritoriniame padalinyje, Šiaulių valdyboje, esančioje adresu Vytauto g. 87, Šiauliai 77155.
  • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai
FNTT apie korupciją galima pranešti: pasitikėjimo telefonu +370 5 261 6205; faksu +370 5 262 1826; el. paštu dokumentas@fntt.lt.
 
Šiaulių apygardos valdyba: Varpo g. 29, Šiauliai 76240; el. paštu dokumentas.siauliai@fntt.lt.
  • Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai
VTEK apie korupciją galima pranešti: telefonu +370 5 212 4396; faksu +370 5 261 0867; el. paštu vtek@vtek.lt, http://www.vtek.lt.
Pranešimai apie nusišalinimą
2024 m. vasaris Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės mero 2024 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-229 „Dėl atsakingo asmens skyrimo siekiant išvengti interesų konflikto“, informuojame, kad generalinis direktorius Aurimas Rutkauskas yra nusišalinęs nuo sprendimų, susijusių su darbuotojos E. R. darbo santykiais.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-22