Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto L. Rėzos, M. Mažvydo g.

Atgal
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Šiauliuose L. Rėzos g. nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g. ir M. Mažvydo g. nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių miesto ribos
 
Projektas vykdomas vadovaujantis „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu“ (toliau – Planas), kurio keitimą 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-290 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.
 
Projekto tikslas – užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Šiaulių mieste.
 
Projekto sudėtis ir lėšos
 
Pagal Planą 2024 m. vandentiekio ir nuotekų tinklai plėtojami Šiaulių miesto L. Rėzos, M. Mažvydo gatvėse. Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, UAB „Šiaulių vandenys“ šį projektą įgyvendina savomis lėšomis.

Projekto darbai
Projekto metu vandentiekio ir nuotekų tinklai bus klojami dvejose gatvėse – M. Mažvydo ir L. Rėzos:  L. Rėzos gatvėje nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g. ir M. Mažvydo gatvėje nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių miesto ribos. Minėtų gatvių atkarpose planuojama nutiesti 947,2 m vandentiekio bei 1193,3 m nuotekų tinklų, įrengti 3 gelžbetoninius vandentiekio šulinius, vieną antžeminį gaisrinį hidrantą bei 44 nuotekų šulinius. Išplėtojus tinklus, centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos bus prieinamos 63 esamiems namų ūkiams ir dar 44 ateityje.
 
M. Mažvydo gatvėje, tarp L. Rėzos g. ir Šiaulių miesto ribos, nuo naujai įrengtų vamzdynų 25 namų ūkiams bus nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki sklypo ribos bei įrengti vandens apskaitos šulinėliai (žr. schemą). Žemės sklypų savininkams reikės pasirūpinti atšakų paklojimu savo sklypo ribose ir su UAB „Šiaulių vandenys“ sudaryti paslaugų tiekimo sutartį. Žiūrėti: PRISIJUNGIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA M. Mažvydo gatvės (tarp L. Rėzos g. ir Šiaulių miesto ribos) gyventojams.
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 19 punkto nuostatomis, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, vandentiekio įvadai ir (arba) nuotekų išvadai įrengiami viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje) iki abonentui ir (arba) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos, esantys arčiausiai prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
 
Lieporių–Šventupio pietrytinės dalies individualių namų kvartale, kurį apima M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba, įvažiavimams yra suformuoti žemės sklypai (toliau – Įvažiavimai), kuriuos bendra nuosavybės teise valdo žemės sklypų savininkai (toliau – Bendrasavininkai) (žr. schemą). UAB „Šiaulių vandenys“ pažymi, kad vandentiekio ir nuotekų tinklai bus įrengti iki Įvažiavimams suformuotų žemės sklypų ribų, o bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimu ir statybos darbais Įvažiavimuose turi pasirūpinti Bendrasavininkai (arba jų įgaliotas atstovas).
 
Kad finansinė našta būtų mažesnė, UAB „Šiaulių vandenys“ rekomenduoja Bendrasavininkams kooperuotis ir kartu atlikti bendro naudojimo tinklų projektavimo bei įrengimo darbus Įvažiavimuose. Patariame jau dabar pradėti rūpintis projektavimu ir vamzdynų įrengimo darbais, kad UAB „Šiaulių vandenys“ užbaigus tinklų plėtrą M. Mažvydo ir L. Rėzos gatvėse būtų galima nedelsiant prisijungti prie centralizuotos sistemos ir naudotis kokybiškomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Kaip minėta, pirkimo būdu parinkus statybos darbų rangovą, tinklų statybą planuojama pradėti balandį ir darbus atlikti per 9 mėnesius.

Šio kvartalo (M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba) būsimiems UAB „Šiaulių vandenys“ klientams žiūrėti: PRISIJUNGIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA individualių namų kvartalo (M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba) Bendrasavininkams.
PRISIJUNGIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA M. Mažvydo gatvės (tarp L. Rėzos g. ir Šiaulių miesto ribos) gyventojams
Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje bus nutiestas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas iki sklypo ribos bei įrengtas vandens apskaitos šulinėlis. Žemės sklypo savininkui reikia pasirūpinti atšakų paklojimu savo sklypo ribose.
 1. Prašome kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinį-techninį skyrių (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. +370 41 59 22 73 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą dėl prisijungimo sąlygų bei pateikti dokumentus, nurodytus prašymo formoje.
 2. Vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų klojimo darbus namų valdos sklypo ribose gali atlikti (organizuoti) pats valdos savininkas arba jo pasamdyta statybinė organizacija. Atskiras leidimas žemės kasimo darbams sklypo ribose nereikalingas.
 3. Vandentiekio įvado ir nuotekų išvado įrengimo eigoje kviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus surašyti vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų prijungimo aktą (-us). Kreiptis: Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel. +370 41 52 44 42, mob. +370 615 24 222.
 4. Nusitiesus vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą, būsimasis klientas UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. +370 41 59 22 73, mob. +370 615 02 885) turi pateikti šiuos dokumentus:
  • vandentiekio įvado ir nuotekų išvado geodezinę nuotrauką (1 egzempliorių, popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje). Jei užtruko inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos atlikimas, būsimas klientas gali kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą ir prašyti sudaryti laikiną geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, o dokumentą pateikti vėliau;
  • vandentiekio įvado ir nuotekų išvado prijungimo aktą (-us), patvirtinantį (-čius), kad vandentiekio ir nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel. +370 41 52 44 42, mob. +370 615 24 222).
 5. Pateikus nurodytus dokumentus, būsimasis klientas turi kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo. Prašymo sudaryti sutartį ir Prašymo išduoti geriamojo vandens apskaitos prietaisą formos yra pateiktos bendrovės interneto svetainėje adresu https://www.siauliuvandenys.lt/dokumentu-pildymo-formos/. Užpildytas prašymo formas, su jose nurodytais priedais, būsimasis klientas pateikia elektroniniu paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt arba užpildo atvykęs į Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą (Vytauto g. 103, Šiauliai).
Pažymime, kad vandentiekio įvadu ir nuotekų išvadu bus galima naudotis tik sudarius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį bei įrengus geriamojo vandens apskaitos prietaisą.
 
Daugiau informacijos tel. +370 41 59 22 62, mob. +370 615 02 984, +370 615 02 985 arba el. paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt.
 
REKOMENDUOJAMA
 1. Pasirūpinti geriamojo vandens kokybės pažyma (ši pažyma neprivaloma, tik rekomenduojama). Atkreipiame dėmesį, kad už vandentiekio įvade esančią geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako pats vartotojas, kadangi įvadas priklauso vartotojui. Dėl vandens tyrimo galima kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratoriją (Birutės g. 39A, Šiauliai, tel. +370 41 59 65 93, mob. +370 616 53 825).
 2. Jei reikalinga spręsti techninius tinklų statybos klausimus, atlikti vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų Projekto sprendinių keitimus (esant techninėms galimybėms), derintis su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovu Vladu Jaku, kreiptis darbo dienomis 8.30–15.30 val., mob. +370 687 29 870, tel. +370 41 52 55 80.

SVARBU ŽINOTI

UAB „Šiaulių vandenys“ įrengus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, gyventojui atsiranda prievolė per 9 mėnesių laikotarpį sudaryti sąlygas prijungti nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie UAB „Šiaulių vandenys“ sukurtos infrastruktūros.

PRISIJUNGIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA individualių namų kvartalo (M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba) Bendrasavininkams

I DALIS

Individualių namų kvartalo (M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba) Bendrasavininkams reikia atlikti bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo bei įrengimo darbus Įvažiavimuose.

 1. Žemės sklypų savininkui (-ams) ar jų įgaliotam atstovui reikia kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinį-techninį skyrių (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. +370 41 59 22 73 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą-paraišką prisijungimo sąlygoms gauti bei pridėti dokumentus, nurodytus prašymo-paraiškos formoje, bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimui Įvažiavime.
 2. Taip pat kiekvieno žemės sklypo savininkas turi pateikti prašymus individualiai ir gauti techninius reikalavimus savo žemės sklype planuojamų įrengti vandentiekio įvado ir nuotekų išvado prijungimui prie Įvažiavime planuojamos įrengti infrastruktūros. Savininkams vadovautis prisijungimo reikalavimais ir tvarka, nurodyta II dalyje.
 3. Gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į projektuotoją dėl bendro naudojimo tinklų statybos projekto parengimo ir suderinimo teisės aktuose nustatyta tvarka bei statybą leidžiančio dokumento gavimo (jeigu toks išduodamas).
 4. Bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų klojimo darbus Įvažiavime gali atlikti (organizuoti) patys valdos savininkai arba jų pasamdyta statybinė organizacija. Atskiras leidimas žemės kasimo darbams Įvažiavime nereikalingas, tačiau reikalingi Bendrasavininkų sutikimai.
 5. Bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos eigoje kviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus surašyti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų prijungimo aktą (-us). Kreiptis: Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel. +370 41 52 44 42, mob. +370 615 24 222.
 6. Nusitiesus bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus Įvažiavime, pateikti UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. +370 41 59 22 73, mob. +370 615 02 885) šiuos dokumentus:
  • projektą, statybą leidžiančio dokumento kopiją (jei toks buvo išduotas);
  • inžinerinių tinklų geodezinę nuotrauką (1 egzempliorių, popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje);
  • vandens kokybės pažymą (kopija);
  • paslėptų darbų aktą (-us) (kopija);
  • hidraulinio bandymo aktą (kopija);
  • pažymą, kad vandentiekio ir nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel. +370 41 524 442, mob. +370 615 24 222);
  • pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką nuotekų tinklams;
  • panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijas, sertifikatus (vamzdžiams, sklendėms ir kt).

Tik pateikus bendro naudojimo Įvažiavime įrengtos vandentvarkos infrastruktūros techninę dokumentaciją bus galima žemės sklypų savininkams kreiptis dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo. Primename, kad vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų paklojimu savo sklypo ribose turi pasirūpinti patys žemės sklypų savininkai (žr. 2 punktą).

II DALIS

Žemės sklypo savininkams reikia pasirūpinti vandentiekio įvado ir nuotekų išvado paklojimu savo sklypo ribose iki naujai įrengtų bendro naudojimo tinklų Įvažiavime.

 1. Prašome kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinį-techninį skyrių (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. +370 41 59 22 73 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą dėl prisijungimo sąlygų bei pateikti dokumentus, nurodytus prašymo formoje.
 2. Vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų klojimo darbus namų valdos sklypo ribose gali atlikti (organizuoti) pats valdos savininkas arba jo pasamdyta statybinė organizacija. Atskiras leidimas žemės kasimo darbams sklypo ribose nereikalingas.
 3. Vandentiekio įvado ir nuotekų išvado įrengimo eigoje kviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus surašyti vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų prijungimo aktą (-us). Kreiptis: Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel. +370 41 52 44 42, mob. +370 615 24 222.
 4. Pasiklojus vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą, būsimasis klientas UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. +370 41 59 22 73, mob. +370 615 02 885) turi pateikti šiuos dokumentus:
  • vandentiekio įvado ir nuotekų išvado geodezinę nuotrauką (1 egzempliorių, popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje). Jei užtruko inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos atlikimas, būsimas klientas gali kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą ir prašyti sudaryti laikiną geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, o dokumentą pateikti vėliau;
  • vandentiekio įvado ir nuotekų išvado prijungimo aktą (-us), patvirtinantį (-čius), kad vandentiekio ir nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel. +370 41 52 44 42, mob. +370 615 24 222).
 5. Pateikus nurodytus dokumentus, būsimasis klientas turi kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo. Prašymo sudaryti sutartį ir Prašymo išduoti geriamojo vandens apskaitos prietaisą formos yra pateiktos bendrovės interneto svetainėje adresu https://www.siauliuvandenys.lt/dokumentu-pildymo-formos/. Užpildytas prašymo formas, su jose nurodytais priedais, būsimasis klientas pateikia elektroniniu paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt arba užpildo atvykęs į Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą (Vytauto g. 103, Šiauliai). Daugiau informacijos tel. +370 41 59 22 62, mob. +370 615 02 984, +370 615 02 985 arba el. paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt.

Pažymime, kad vandentiekio įvadu ir nuotekų išvadu bus galima naudotis tik sudarius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį bei įrengus geriamojo vandens apskaitos prietaisą.

REKOMENDUOJAMA

 1. Pasirūpinti geriamojo vandens kokybės pažyma (ši pažyma neprivaloma, tik rekomenduojama). Atkreipiame dėmesį, kad už vandentiekio įvade esančią geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako pats vartotojas, kadangi įvadas priklauso vartotojui. Dėl vandens tyrimo galima kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratoriją (Birutės g. 39A, Šiauliai, tel. +370 41 59 65 93, mob. +370 616 53 825).
 2. Jei reikalinga spręsti techninius tinklų statybos klausimus, atlikti vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų Projekto sprendinių keitimus (esant techninėms galimybėms), derintis su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovu Vladu Jaku, kreiptis darbo dienomis 8.30–15.30 val., mob.  +370 687 29 870, tel. +370 41 52 55 80.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-06