Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje

Atgal

Projektas vykdytas vadovaujantis „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu“ (toliau – Specialusis planas), kurio keitimą 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

Projekto tikslas – užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Šiaulių mieste.

Projekto sudėtis ir lėšos

Pagal Specialųjį planą 2018–2019 m. vandentiekio ir nuotekų tinklai išplėtoti Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje – Aukštabalio, Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų gatvėse. UAB „Šiaulių vandenys“ šį projektą vykdė savomis lėšomis. Šiaulių miesto savivaldybė pritarė šioms investicijoms, bei, skirstydama 2017 ir 2018 metų pelną, dalį pelno skyrė būtent šiems darbams. Darbų vertė – 983,34 tūkst. eurų (be PVM). Darbus vykdė UAB „SROS“.


Problema

UAB „Šiaulių vandenys“ siekia, kad kokybiškos vandens paslaugos būtų prieinamos kiekvienam miesto gyventojui. Tačiau tokios galimybės dar neturi apie 1 proc. namų ūkių individualių namų kvartaluose, kuriuose, vadovaujantis Specialiuoju planu, numatoma vystyti vandentvarkos infrastruktūrą.

Gyventojai priversti vartoti dažnai higienos reikalavimų neatitinkantį šachtinių šulinių vandenį. Kiti, spręsdami šią problemą, investuoja ir įsirengia vandens gręžinį, dar kiti perka vandenį buteliuose. Nei vienas iš šių variantų nėra tinkamas sprendimas, nes dažnu atveju rizikuojama sveikata, be to, išlaidaujama.

Ypač daug nepatogumų ir problemų namų ūkiai patiria dėl nuotekų pašalinimo. Gyventojai priversti kaupti nuotekas išsėmimo duobėse, rezervuaruose, o vėliau rūpintis jų išvežimu. Dažniausiai nuotekos kaupiamos 3 kub. m talpose. Jei name gyvena 3 žmonės, talpa prisipildo per 2-3 savaites ir jau reikia ją valyti. Pagal UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų išvežimo paslaugos įkainius, tokios talpos ištuštinimas kainuotų 22,14 Eur. Tuo tarpu prisijungus prie centralizuoto nuotekų tinklo, vieno kub. m nuotekų tvarkymo kaina būtų 1,40 Eur, o už 3 kub. m reikėtų mokėti 5,08 Eur.

Toks nuotekų tvarkymo būdas ne tik brangesnis, bet ir teršia aplinką. Yra atvejų, kai nuotekos kaupiamos nesandarioje duobėje, periodiškai neišvežamos, talpos nevalomos. Be to, papildomų rūpesčių kelia ir nuotekų išvežimo dokumentavimas.

Dalis namų ūkių nuotekas tvarko individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose. Tačiau norint tinkamai juos eksploatuoti, reikia turėti žinių ar atitinkamą kvalifikaciją. Taip pat svarbu periodiškai atlikti tyrimus ir įsitikinti, kad nuotekos išvalomos tinkamai. Mitas, kad įsirengus individualią valyklą nebebus jokių papildomų rūpesčių ir išlaidų. Ilgainiui įsitikinama, kad nuolatinė priežiūra, remonto, įrenginių tobulinimo, veikimo atstatymo darbai nemažai kainuoja.

Mums visiems svarbu vartoti sveiką, švarų vandenį, gyventi švarioje aplinkoje, tačiau savarankiškai tuo besirūpindami ne tik išlaidaujame, bet ir gaištame laiką, užsikrauname papildomų darbų. Šiandieniam žmogui tai nebeturėtų rūpėti. UAB „Šiaulių vandenys“ nuosekliai investuoja atnaujindama vandentvarkos ūkio infrastruktūrą, kad galėtų užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę.

Šiauliečiams geriamasis vanduo tiekiamas iš Birutės ir Lepšių vandenviečių. Abi vandenvietės moderniai rekonstruotos, jose paruošiamas ir vartotojams tiekiamas požeminis geriamasis vanduo atitinka griežtus Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. UAB „Šiaulių vandenys“, siekdama ir toliau gerinti tiekiamo vandens kokybę, 2017-2019 m. rekonstravo beveik 21 km vandentiekio vamzdynų.

UAB „Šiaulių vandenys“ didelį dėmesį skiria ir aplinkos apsaugai. Siekdami didinti nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą, patobulinome miesto nuotekų valyklos teršalų valymo technologiją, pastatėme dumblo apdorojimo įrenginius, 2017-2019 m. rekonstravome beveik 28 km labiausiai susidėvėjusių nuotekų vamzdynų.

Bendrovės eksploatuojamų požeminių vandens išteklių pakanka aprūpinti daugiau vartotojų, o nuotekų valykla yra pajėgi išvalyti didesnį nuotekų kiekį.

Prisijungę prie centralizuotos sistemos, gausite kokybiškas paslaugas, gyvensite patogiau, šiuolaikiškiau ir nepermokėsite.

Turėdami galimybę naudotis visais teikiamais patogumais, galime nevaržomai tobulėti, kurti savo ateitį, gyventi sveikesnėje aplinkoje ir tokią išsaugoti ateities kartoms.

Projekto eiga

2017 m. liepos 27 d. „Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“ ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

2018 m. liepos 16 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „SROS“ pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį rangovas įsipareigojo per 15 mėn. pakloti 4,3 km vandentiekio ir 5,1 km nuotekų tinklų bei pastatyti 3 požemines nuotekų perpumpavimo siurblines.

2018 m. liepos 19 d. rangos sutarties įsigaliojimo data.

2020 m. kovo 24 d. darbų pabaiga – Statybos inspekcija patvirtino, kad vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba šiame individualių gyvenamųjų namų rajone yra užbaigta ir tinklus galima eksploatuoti.

Projekto darbai

Įgyvendinant projektą, Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje paklota 4330,24 m vandentiekio ir 5143,68 m nuotekų tinklų, įrengtos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės.

Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai nutiesti šių gatvių atkarpose: Aukštabalio, Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų (žr. planą). Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėse nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki sklypų ribos. 

Nutiesus tinklus, centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo pasiekiamos apie 66 esamų namų ūkių. Taip pat sudaryta galimybė prie naujai įrengtos vandentvarkos infrastruktūros prisijungti dar apie 70 perspektyvinių namų ūkių.

 

Prisijungimo reikalavimai ir tvarka

Kvartalo gatvėse yra nutiesti vandentiekio ir nuotekų vamzdynai bei įrengtos vandentiekio (su apskaitos šulinėliais) ir nuotekų atšakos iki sklypų ribos.

1. Norint prisijungti prie įrengtos vandentiekio / nuotekų atšakos, būsimasis klientas el. paštu office@siauliuvandenys.lt pateikia prašymą prisijungimo sąlygoms gauti. Kartu su prašymu pateikiami nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantis dokumentas ir / ar pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (patalpas) ir teises į juos).

Telefonas pasiteirauti: UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinis-techninis skyrius, tel. (8 41) 59 22 73.

2. Vandentiekio įvado / nuotekų išvado klojimo darbus namų valdos sklypo ribose ir įvado / išvado prijungimo prie UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamų vandentiekio / nuotekų tinklų gali atlikti (organizuoti) pats valdos savininkas arba jo pasamdyta statybinė organizacija. Atskiras leidimas žemės kasimo darbams sklypo ribose nereikalingas.

Telefonai pasiteirauti: UAB „Šiaulių vandenys“ techninės priežiūros vadovas Vladas Jakas, tel.: (8 41) 52 55 80; 8 687 29 870 arba Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas Kęstutis Laukaitis, tel.: (8 41) 59 20 42; 8 616 44 776.

3. Pasiklojus vandentiekio įvadą / nuotekų išvadą, būsimasis klientas turi kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą dėl geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo ir el. paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt pateikti:

  • prašymą sutarčiai sudaryti;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelė ar pasas) kopiją.

Telefonai pasiteirauti: UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentas, tel.: (8 41) 59 22 62; 8 615 02 984, 8 615 02 985.

4. Sudarius paslaugų tiekimo sutartį, UAB „Šiaulių vandenys“ vandens apskaitos šulinėlyje įrengs apskaitos prietaisą (skaitiklį), atidarys įvadinę vandentiekio sklendę ir gyventojas galės naudotis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Pastaba. Jei laikinai pageidaujama naudotis tik nuotekų tvarkymo paslauga, gyventojas savo lėšomis turi įrengti vietą (derinama individualiai) vandens apskaitos prietaisui (skaitikliui) pastatyti. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas nustato gyventojų prievoles ir atsakomybę prisijunti prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo / nuotekų tvarkymo infrastruktūros (žr. informaciją žemiau „Svarbu žinoti“).

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad už vandentiekio įvade esančią geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako pats vartotojas, nes įvadas priklauso vartotojui. 

Svarbu žinoti

Atkreipiame gyventojų dėmesį! UAB „Šiaulių vandenys“ įrengus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei nutiesus vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą iki sklypo ribos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, gyventojui atsiranda prievolė per 9 mėn. laikotarpį sudaryti sąlygas (gauti iš UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygas nutiesti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo tinklus savo valdomame sklype; žr. prisijungimo reikalavimų 1 punktą) prijungti gyventojo nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

UAB „Šiaulių vandenys“ informuoja, jog prisijungus prie miesto vandentiekio tinklų, gyventojai ir toliau galės naudotis savo šulinių ar gręžinių vandeniu – šuliniai ar gręžiniai nebus uždarinėjami. Tačiau gyventojams išlieka prievolė jungtis prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, jeigu atsakingų institucijų bus nustatyta, kad asmens (gyventojo) vykdomas individualus geriamojo vandens išgavimas neatitinka teisės aktuose nustatytų geriamojo vandens išgavimo reikalavimų (Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-15