Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone

  • Titulinis
  • Projektai
  • Vykdomi
  • Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone
Atgal

Projektas vykdomas vadovaujantis „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu“ (toliau – Specialusis planas), kurio keitimą 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

Projekto tikslas – užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Šiaulių mieste.

Projekto sudėtis ir lėšos

Pagal Specialųjį planą vandentiekio ir nuotekų tinklai bus vystomi keliais etapais. Kadangi darbų apimtys yra didelės, teritorijos buvo suskirstytos ir darbai padalinti į smulkesnius etapus. Pirmuoju etapu 2018-2019 m. tinklai išplėtoti Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje.

Tęsiant darbus, tinklai pradėti plėtoti Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone.

Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, UAB „Šiaulių vandenys“ šį projektą vykdo savomis lėšomis ir iš uždirbto pelno. Darbų vertė – 1,119 mln. eurų (be PVM).

Tinklų statybos darbus vykdo UAB „SROS“.


Problema

UAB „Šiaulių vandenys“ siekia, kad kokybiškos vandens paslaugos būtų prieinamos kiekvienam miesto gyventojui. Tačiau tokios galimybės dar neturi apie 1 proc. namų ūkių individualių namų kvartaluose, kuriuose, vadovaujantis Specialiuoju planu, numatoma vystyti vandentvarkos infrastruktūrą.

Gyventojai priversti vartoti dažnai higienos reikalavimų neatitinkantį šachtinių šulinių vandenį. Kiti, spręsdami šią problemą, investuoja ir įsirengia vandens gręžinį, dar kiti perka vandenį buteliuose. Nei vienas iš šių variantų nėra tinkamas sprendimas, nes dažnu atveju rizikuojama sveikata, be to, išlaidaujama.

Ypač daug nepatogumų ir problemų namų ūkiai patiria dėl nuotekų pašalinimo. Gyventojai priversti kaupti nuotekas išsėmimo duobėse, rezervuaruose, o vėliau rūpintis jų išvežimu. Dažniausiai nuotekos kaupiamos 3 kub. m talpose. Jei name gyvena 3 žmonės, talpa prisipildo per 2-3 savaites ir jau reikia ją valyti. Pagal UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų išvežimo paslaugos įkainius, tokios talpos ištuštinimas kainuotų 22,14 Eur. Tuo tarpu prisijungus prie centralizuoto nuotekų tinklo, vieno kub. m nuotekų tvarkymo kaina būtų 1,40 Eur, o už 3 kub. m reikėtų mokėti 5,08 Eur.

Toks nuotekų tvarkymo būdas ne tik brangesnis, bet ir teršia aplinką. Yra atvejų, kai nuotekos kaupiamos nesandarioje duobėje, periodiškai neišvežamos, talpos nevalomos. Be to, papildomų rūpesčių kelia ir nuotekų išvežimo dokumentavimas.

Dalis namų ūkių nuotekas tvarko individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose. Tačiau norint tinkamai juos eksploatuoti, reikia turėti žinių ar atitinkamą kvalifikaciją. Taip pat svarbu periodiškai atlikti tyrimus ir įsitikinti, kad nuotekos išvalomos tinkamai. Mitas, kad įsirengus individualią valyklą nebebus jokių papildomų rūpesčių ir išlaidų. Ilgainiui įsitikinama, kad nuolatinė priežiūra, remonto, įrenginių tobulinimo, veikimo atstatymo darbai nemažai kainuoja.

Mums visiems svarbu vartoti sveiką, švarų vandenį, gyventi švarioje aplinkoje, tačiau savarankiškai tuo besirūpindami ne tik išlaidaujame, bet ir gaištame laiką, užsikrauname papildomų darbų. Šiandieniam žmogui tai nebeturėtų rūpėti. UAB „Šiaulių vandenys“ nuosekliai investuoja atnaujindama vandentvarkos ūkio infrastruktūrą, kad galėtų užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę.

Šiauliečiams geriamasis vanduo tiekiamas iš Birutės ir Lepšių vandenviečių. Abi vandenvietės moderniai rekonstruotos, jose paruošiamas ir vartotojams tiekiamas požeminis geriamasis vanduo atitinka griežtus Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. UAB „Šiaulių vandenys“, siekdama ir toliau gerinti tiekiamo vandens kokybę, 2017-2019 m. rekonstravo beveik 21 km vandentiekio vamzdynų.

UAB „Šiaulių vandenys“ didelį dėmesį skiria ir aplinkos apsaugai. Siekdami didinti nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą, patobulinome miesto nuotekų valyklos teršalų valymo technologiją, pastatėme dumblo apdorojimo įrenginius, 2017-2019 m. rekonstravome beveik 28 km labiausiai susidėvėjusių nuotekų vamzdynų.

Bendrovės eksploatuojamų požeminių vandens išteklių pakanka aprūpinti daugiau vartotojų, o nuotekų valykla pajėgi išvalyti dar didesnį nuotekų kiekį.

Prisijungę prie centralizuotos sistemos, gausite kokybiškas paslaugas, gyvensite patogiau, šiuolaikiškiau ir nepermokėsite.

Turėdami galimybę naudotis visais teikiamais patogumais, mes visi galime nevaržomai tobulėti, kurti savo ateitį, gyventi sveikesnėje aplinkoje ir tokią išsaugoti ateities kartoms.

Projekto eiga

2017 m. liepos 27 d. „Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“ ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

2020 m. vasario 24 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „SROS“ pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį rangovas įsipareigojo per 18 mėn. pakloti 7,2 km vandentiekio ir 5,8 km nuotekų tinklų bei pastatyti vieną požeminę nuotekų perpumpavimo siurblinę.

2020 m. kovo 4 d. rangos sutarties įsigaliojimo data ir darbų pradžia.

Projekto darbai

Tinklų plėtros darbai Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone buvo suskirstyti į du etapus. Pagal pasirašytą rangos sutartį nauji vamzdynai bus tiesiami I etapo teritorijoje, kuri apima Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos gatves (žr. planą). Planuojama pakloti 7,2 km vandentiekio ir 5,8 km nuotekų tinklų, pastatyti vieną požeminę nuotekų perpumpavimo siurblinę.

Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje gyventojams bus nutiesiamas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas iki kiekvieno sklypo ribos. Savininkams reikės pasirūpinti atšakų paklojimu savo sklypo ribose ir vėliau, pradėjus eksploatuoti vamzdynus, su UAB „Šiaulių vandenys“ sudaryti paslaugų tiekimo sutartį.

Nutiesus tinklus, centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos bus pasiekiamos apie 100 esamų namų ūkių ir dar apie 100 namų ūkių perspektyvoje.

I etapo darbų apimtyje taip pat bus tiesiami žiediniai vandentiekio tinklai Žiemgalių gatve nuo Latgalių g. iki Tyravos g. ir Tyravos gatve nuo Kalniškių g. iki Statybininkų g. Šiuos tinklus būtina nutiesti su I etapu tam, kad būtų užtikrintas geriamojo vandens tiekimas į gaisrinius hidrantus. Darbų metu bus tiesiami tik vandentiekio tinklai, įrengiami gaisriniai hidrantai ir vandentiekio šuliniai be vandentiekio įvadų iki sklypų ribos. Vandentiekio įvadai bus nutiesti įgyvendinant II etapo darbus.

Prisijungimo reikalavimai ir tvarka
Informacija ruošiama...
Paskutinį kartą redaguota: 2020-04-01