Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone

Atgal

Projektas vykdomas vadovaujantis „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu“ (toliau – Specialusis planas), kurio keitimą 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

Projekto tikslas – užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Šiaulių mieste.

Projekto sudėtis ir lėšos

Pagal Specialųjį planą 2020 m. vandentiekio ir nuotekų tinklai išplėtoti Lieporių–Šventupio gyvenamojo rajono dalyje – Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos gatvėse. Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, UAB „Šiaulių vandenys“ šį projektą vykdė savomis lėšomis ir iš uždirbto pelno. Darbų vertė – 1,119 mln. eurų (be PVM). Darbus vykdė UAB „SROS“.


Problema

UAB „Šiaulių vandenys“ siekia, kad kokybiškos vandens paslaugos būtų prieinamos kiekvienam miesto gyventojui. Tačiau tokios galimybės dar neturi apie 1 proc. namų ūkių individualių namų kvartaluose, kuriuose, vadovaujantis Specialiuoju planu, numatoma vystyti vandentvarkos infrastruktūrą.

Gyventojai priversti vartoti dažnai higienos reikalavimų neatitinkantį šachtinių šulinių vandenį. Kiti, spręsdami šią problemą, investuoja ir įsirengia vandens gręžinį, dar kiti perka vandenį buteliuose. Nei vienas iš šių variantų nėra tinkamas sprendimas, nes dažnu atveju rizikuojama sveikata, be to, išlaidaujama.

Ypač daug nepatogumų ir problemų namų ūkiai patiria dėl nuotekų pašalinimo. Gyventojai priversti kaupti nuotekas išsėmimo duobėse, rezervuaruose, o vėliau rūpintis jų išvežimu. Dažniausiai nuotekos kaupiamos 3 kub. m talpose. Jei name gyvena 3 žmonės, talpa prisipildo per 2–3 savaites ir jau reikia ją valyti. Pagal UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų išvežimo paslaugos įkainius, tokios talpos ištuštinimas kainuotų 22,14 Eur. Tuo tarpu prisijungus prie centralizuoto nuotekų tinklo, vieno kub. m nuotekų tvarkymo kaina būtų 1,40 Eur, o už 3 kub. m reikėtų mokėti 5,08 Eur.

Toks nuotekų tvarkymo būdas ne tik brangesnis, bet ir teršia aplinką. Yra atvejų, kai nuotekos kaupiamos nesandarioje duobėje, periodiškai neišvežamos, talpos nevalomos. Be to, papildomų rūpesčių kelia ir nuotekų išvežimo dokumentavimas.

Dalis namų ūkių nuotekas tvarko individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose. Tačiau norint tinkamai juos eksploatuoti, reikia turėti žinių ar atitinkamą kvalifikaciją. Taip pat svarbu periodiškai atlikti tyrimus ir įsitikinti, kad nuotekos išvalomos tinkamai. Mitas, kad įsirengus individualią valyklą nebebus jokių papildomų rūpesčių ir išlaidų. Ilgainiui įsitikinama, kad nuolatinė priežiūra, remonto, įrenginių tobulinimo, veikimo atstatymo darbai nemažai kainuoja.

Mums visiems svarbu vartoti sveiką, švarų vandenį, gyventi švarioje aplinkoje, tačiau savarankiškai tuo besirūpindami ne tik išlaidaujame, bet ir gaištame laiką, užsikrauname papildomų darbų. Šiandieniam žmogui tai nebeturėtų rūpėti. UAB „Šiaulių vandenys“ nuosekliai investuoja atnaujindama vandentvarkos ūkio infrastruktūrą, kad galėtų užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę.

Šiauliečiams geriamasis vanduo tiekiamas iš Birutės ir Lepšių vandenviečių. Abi vandenvietės moderniai rekonstruotos, jose paruošiamas ir vartotojams tiekiamas požeminis geriamasis vanduo atitinka griežtus Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. UAB „Šiaulių vandenys“, siekdama ir toliau gerinti tiekiamo vandens kokybę, 2017-2020 m. rekonstravo beveik 21 km vandentiekio vamzdynų.

UAB „Šiaulių vandenys“ didelį dėmesį skiria ir aplinkos apsaugai. Siekdami didinti nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą, patobulinome miesto nuotekų valyklos teršalų valymo technologiją, pastatėme dumblo apdorojimo įrenginius, 2017–2020 m. rekonstravome beveik 28 km labiausiai susidėvėjusių nuotekų vamzdynų.

Bendrovės eksploatuojamų požeminių vandens išteklių pakanka aprūpinti daugiau vartotojų, o nuotekų valykla pajėgi išvalyti dar didesnį nuotekų kiekį.

Prisijungę prie centralizuotos sistemos, gausite kokybiškas paslaugas, gyvensite patogiau, šiuolaikiškiau ir nepermokėsite.

Turėdami galimybę naudotis visais teikiamais patogumais, mes visi galime nevaržomai tobulėti, kurti savo ateitį, gyventi sveikesnėje aplinkoje ir tokią išsaugoti ateities kartoms.

Projekto eiga

2017 m. liepos 27 d. „Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“ ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

2020 m. vasario 24 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „SROS“ pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį rangovas įsipareigojo per 18 mėn. pakloti 7,2 km vandentiekio ir 5,8 km nuotekų tinklų bei pastatyti vieną požeminę nuotekų perpumpavimo siurblinę.

2020 m. kovo 4 d. rangos sutarties įsigaliojimo data ir darbų pradžia.

2021 m. liepos 29 d. darbų pabaiga – Statybos inspekcija patvirtino, kad vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos gatvėse yra užbaigta ir tinklus galima eksploatuoti.

Projekto darbai

Pagal pasirašytą rangos sutartį nauji vamzdynai išplėtoti Lieporių–Šventupio gyvenamojo rajono dalyje – Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos gatvėse (žr. planą). Nutiesta 7,2 km vandentiekio ir 5,8 km nuotekų tinklų, pastatyta viena požeminė nuotekų perpumpavimo siurblinė.

Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje iki kiekvieno sklypo ribos buvo nutiestas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas. Dabar savininkams reikia pasirūpinti atšakų paklojimu savo sklypo ribose ir su UAB „Šiaulių vandenys“ sudaryti paslaugų tiekimo sutartį.

Išplėtojus tinklus, centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo pasiekiamos 98 esamiems namų ūkiams ir dar 107 – perspektyvoje.

Šio projekto apimtyje taip pat buvo nutiesti žiediniai vandentiekio tinklai Žiemgalių gatve nuo Latgalių g. iki Tyravos g. ir Tyravos gatve nuo Kalniškių g. iki Statybininkų g. Šiuos tinklus buvo būtina nutiesti šio projekto metu tam, kad būtų užtikrintas geriamojo vandens tiekimas į gaisrinius hidrantus. Darbų metu buvo tiesiami tik vandentiekio tinklai, įrengiami gaisriniai hidrantai ir vandentiekio šuliniai be vandentiekio įvadų iki sklypų ribos. Vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai minėtų gatvių atkarpose bus nutiesti įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“.

Prisijungimo reikalavimai ir tvarka
Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje, gyventojams nutiestas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas iki sklypo ribos, dabar savininkams reikia pasirūpinti tinklų paklojimu savo sklypo ribose.
 
1. Norint prisijungti prie nutiesto vandentiekio ir / ar nuotekų tinklo, sklypo savininkui reikia kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinį-techninį skyrių (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. (8 41) 59 22 73 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą-paraišką prisijungimo sąlygoms gauti bei pateikti dokumentus, nurodytus prašymo-paraiškos formoje.
 
2. Vandentiekio įvado ir / ar nuotekų išvado tinklų klojimo darbus namų valdos sklypo ribose gali atlikti (organizuoti) pats valdos savininkas arba jo pasamdyta statybinė organizacija. Atskiras leidimas žemės kasimo darbams sklypo ribose nereikalingas.
 
3. Vandentiekio įvado ir nuotekų išvado statybos darbų eigoje kviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus surašyti vandentiekio įvado ir / ar nuotekų išvado tinklų prijungimo aktą (-us). Kreiptis: Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel.: (8 41) 52 44 42; 8 615 24 222.
 
Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad vandentiekio įvadu ir nuotekų išvadu bus galima naudotis tik sudarius geriamojo vandens ir / ar nuotekų tvarkymo sutartį su UAB „Šiaulių vandenys“.
 
4. Pasiklojus vandentiekio įvadą ir / ar nuotekų išvadą, būsimasis klientas UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel.: (8 41) 59 22 73; 8 615 02 885) turi pateikti šiuos dokumentus:
  • inžinerinių tinklų geodezinę nuotrauką* (1 egzempliorių, popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje);
  • vandens kokybės pažymą (kopija) (pažyma neprivaloma, tik rekomenduojama**);
  • vandentiekio įvado ir / ar nuotekų išvado tinklų prijungimo aktą (-us), kad vandentiekio ir / arba nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel.: (8 41) 52 44 42; 8 615 24 222);
  • supaprastintą statinio projektą (jei pagal statybos teisės aktus privaloma), statybą leidžiančio dokumento kopiją (jei toks buvo išduotas).
*Jei užtruko inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos sudarymas, būsimas klientas gali kreiptis į Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą sudaryti laikiną vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo sutartį, o dokumentą pateikti vėliau.
 
**Atkreipiame dėmesį, kad už vandentiekio įvade esančią geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako pats vartotojas, nes įvadas priklauso vartotojui.
 
5. Pateikus nurodytus dokumentus, būsimasis klientas turi kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą (Vytauto g. 103, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 22 62; 8 615 02 984, 8 615 02 985) ir sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo sutartį arba užpildyti prašymą (su reikalingais priedais) ir pateikti elektroniniu paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt.
 
Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo sutartį, klientas (gyventojas) pateikia:
  • prašymą sutarčiai sudaryti;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu (asmens tapatybės kortelė ar pasas).
6. Tik sudarius paslaugų tiekimo sutartį, UAB „Šiaulių vandenys“ atidarys įvadinę vandentiekio sklendę ir / ar nuims aklę nuo nuotekų išvado. Atlikus šiuos darbus, galėsite naudotis vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
 
SVARBU ŽINOTI
 
UAB „Šiaulių vandenys“ įrengus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei nutiesus vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą iki sklypo ribos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, gyventojui atsiranda prievolė per 9 mėnesių laikotarpį sudaryti sąlygas prijungti nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie UAB „Šiaulių vandenys“ sukurtos infrastruktūros. T. y., sklypo savininkas turi gauti iš UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygas nutiesti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo tinklus savo valdomame sklype (žr. 1 punktą).
 
Informuojame, jog prisijungus prie miesto vandentiekio tinklų, gyventojai ir toliau galės naudotis savo šulinių ar gręžinių vandeniu – šuliniai ar gręžiniai nebus uždarinėjami. Tačiau gyventojams išlieka prievolė jungtis prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-21