Vandens paslaugų kainos įmonėms

Atgal
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams (įmonėms, organizacijoms), taikomos nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.
 
Eil. Nr.Paslauga* / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: 2,16  2,62
1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,94  1,14
1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,22  1,48
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,46  0,56
1.2.2. nuotekų valymo 0,47  0,57
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,29  0,35
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: 2,05  2,48
2.1. geriamojo vandens tiekimo 0,83  1,00
2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,22  1,48
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,46  0,56
2.2.2. nuotekų valymo 0,47  0,57
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,29  0,35
 Paslauga** / klientai  
3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apskaitos prietaisui per mėnesį, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: 3,52 4,26
3.1. geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras:    
3.1.1. 15 mm 1,17 1,42
3.1.2. 20 mm 1,27 1,54
3.1.3. 25 mm 2,53 3,06
3.1.4. 32 mm 3,21 3,88
3.1.5. 40 mm 5,28 6,39
3.1.6. 50 mm 6,85 8,29
3.1.7. 65 mm 10,43 12,62
3.1.8. 80 mm 16,40 19,84
3.1.9. 100 mm 29,25 35,39
3.1.10. 150 mm ir daugiau 64,77 78,37
3.2. geriamojo vandens apskaitos prietaisui su nuotolinio nuskaitymo galimybe, per mėnesį, kurio diametras:       
3.2.1. 40 mm 12,28 14,86
3.2.2. 50 mm 14,22 17,21
3.2.3. 65 mm 21,05 25,47
3.2.4. 80 mm 37,99 45,97
3.2.5. 100 mm ir daugiau 40,91 49,50
3.3. dviejų srautų geriamojo vandens apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras:    
3.3.1. 50/20 mm 39,56 47,87
3.3.2. 150/40 mm 86,04 104,11
3.3.3. kito diametro 62,80 75,99
3.4. nuotekų apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras:    
3.4.1. iki 400 mm 157,87 191,02
3.4.2. 400 mm ir daugiau 297,18 359,59
4. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,047 0,057
5. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,029 0,035
6. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,006 0,007
7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 0,001
8. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną 15,15 18,33
9. Atvežto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną 54,10 65,46
 Paslauga* / klientai  
10. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą 0,23  0,28
 
*Taikomos perskaičiuotos bazinės kainos patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-266 ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-160, kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2021 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-499.
 
**Taikomos bazinės kainos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-234 ir 2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-181, kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų bazinės kainos taikomos nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja metus, o po metų vėl bus perskaičiuojamos.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (2020 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. O3E-28 redakcija).

Mokestis įmonėms už padidintą taršą, taikomas nuo 2021-01-01
Informuojame įmones, kurios išleidžia padidėjusios ir specifinės taršos nuotekas, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 25 d. priimtas įstatymas Nr. XIII-3158 „Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas“ bei  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 17 d.  įsakymas  Nr. D1-789 „Dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu“.
 
Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis „Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo“ 1 priedo II skyriuje „Teršalai, išmetami į vandens telkinius, žemės paviršių ir jos gelmes“ nurodytais teršalų tarifais, bus perskaičiuotas taršos mokestis už padidintą taršą. Bazinė nuotekų kaina nesikeičia.
Paslaugų kainos abonentams, taikytos nuo 2019-08-01 iki 2021-07-31
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams (įmonėms, organizacijoms), taikytos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.
 
Eil. Nr.Paslauga / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: 2,10 2,54
1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,97 1,17
1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,13 1,37
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,42 0,51
1.2.2. nuotekų valymo 0,44 0,53
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,27 0,33
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, iš šio skaičiaus: 1,99 2,41
2.1. geriamojo vandens tiekimo 0,86 1,04
2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,13 1,37
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,42 0,51
2.2.2. nuotekų valymo 0,44 0,53
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,27 0,33
3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apskaitos prietaisui per mėnesį, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: 3,52 4,26
3.1. geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras:    
3.1.1. 15 mm 1,17 1,42
3.1.2. 20 mm 1,27 1,54
3.1.3. 25 mm 2,53 3,06
3.1.4. 32 mm 3,21 3,88
3.1.5. 40 mm 5,28 6,39
3.1.6. 50 mm 6,85 8,29
3.1.7. 65 mm 10,43 12,62
3.1.8. 80 mm 16,40 19,84
3.1.9. 100 mm 29,25 35,39
3.1.10. 150 mm ir daugiau 64,77 78,37
3.2. geriamojo vandens apskaitos prietaisui su nuotolinio nuskaitymo galimybe, per mėnesį, kurio diametras:       
3.2.1. 40 mm 12,28 14,86
3.2.2. 50 mm 14,22 17,21
3.2.3. 65 mm 21,05 25,47
3.2.4. 80 mm 37,99 45,97
3.2.5. 100 mm ir daugiau 40,91 49,50
3.3. dviejų srautų geriamojo vandens apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras:    
3.3.1. 50/20 mm 39,56 47,87
3.3.2. 150/40 mm 86,04 104,11
3.3.3. kito diametro 62,80 75,99
3.4. nuotekų apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras:    
3.4.1. iki 400 mm 157,87 191,02
3.4.2. 400 mm ir daugiau 297,18 359,59
4. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas 0,25 0,30
5. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,047 0,057
6. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,029 0,035
7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,006 0,007
8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 0,001
9. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną 15,15 18,33
10. Atvežto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną 54,10 65,46
 
Taikytos bazinės kainos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-234 ir 2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-181, kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų bazinės kainos, taikytos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d., galioja trejus metus, tačiau, baigiantis pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams, kainos buvo peržiūrėtos.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2021-08-12