Prisijungimo prie vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų tvarka

Atgal

Norint prisijungti prie Šiaulių miesto vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų, o taip pat, kai reikia iškelti iš esamų trasų tinklus, jei jie trukdo statyti (rekonstruoti) planuojamą statinį, reikia:

Kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Techninį skyrių (Vytauto g. 103, kab. 109; tel. +370 41 59 22 73 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą-paraišką gauti prisijungimo sąlygas. Statytojas turi pateikti dokumentus, nurodytus prašymo-paraiškos formoje.

Gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į projektuotoją, kuris paruoštų projektą pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus.

Turint statybą leidžiantį dokumentą ir projektą (jei pagal statybos teisės aktus privalomi), gauti leidimą žemės kasimo darbams (reikiamos informacijos galima rasti http://www.siauliai.lt/lit/Zemes-kasinejimo-darbai/586/1).

Prieš vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo sutarties sudarymą, būsimasis klientas UAB „Šiaulių vandenys“ Techniniam skyriui (Vytauto g. 103, kab. 109; tel. +370 41 59 22 73) turi pateikti (atsižvelgiant į tai, kokią sutartį planuojama sudaryti):

 • projektą, statybą leidžiančio dokumento kopiją;
 • inžinerinių tinklų geodezinę nuotrauką (1 egzempliorių, popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje);
 • vandens kokybės pažymą (kopija) (tik pageidaujant klientui);
 • paslėptų darbų aktą (-us) (kopija);
 • hidraulinio bandymo aktą (kopija);
 • pažymą, kad vandentiekio ir/arba nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentas, tel. +370 41 524 442, +370 615 24 222);
 • jei yra priešgaisrinis hidrantas, tai priešgaisrinių hidrantų išbandymo aktą, išduotą Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos;
 • pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką buitinių ir paviršinių nuotekų tinklams;
 • sertifikatus vamzdžiams, sklendėms ir kt.

Pateikus nurodytus dokumentus, būsimasis klientas turi kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių (Vytauto g. 103, tel. +370 41 59 22 62) ir sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo, ar paviršinių nuotekų tvarkymo sutartį.

Atkreipiame klientų dėmesį, kad galima sudaryti ir laikinąją vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartį, kol bus tvarkomi aukščiau nurodyti dokumentai, reikalingi nuolatinei sutarčiai sudaryti.

Sudarius paslaugų teikimo sutartį, UAB „Šiaulių vandenys“ atidarys įvadinę vandentiekio sklendę ir/ar nuims aklę nuo nuotekų išvado.

Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartį, abonentas (juridinis asmuo) pateikia:

 • prašymą sutarčiai sudaryti;
 • juridinių asmenų registro išduotą dokumentą (įmonės registravimo pažymėjimą ar elektroninį sertifikuotą išrašą);
 • patalpų nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą (Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą);
 • juridinio asmens rekvizitus (PVM kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, telefono numerį, fakso numerį, elektroninio pašto adresą).

Sudarant paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sutartį, abonentas (juridinis asmuo) pateikia:

 • prašymą sutarčiai sudaryti;
 • juridinių asmenų registro išduotą dokumentą (įmonės registravimo pažymėjimą ar elektroninį sertifikuotą išrašą);
 • patalpų ir žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą (Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą);
 • žemės sklypo schemą su skirtingos dangos išdėstymu ir plotais;
 • paviršinių nuotekų valymo įrenginių techninę dokumentaciją (jei įrengti);
 • juridinio asmens rekvizitus (PVM kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, telefono numerį, fakso numerį, elektroninio pašto adresą).

Atkreipiame dėmesį, kad už vartotojams priklausančių vandentiekio įvaduose esančio geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako patys vartotojai. Todėl prieš pradedant vartoti geriamąjį vandenį, UAB „Šiaulių vandenys“ rekomenduoja pasitikrinti vandens kokybę įvade, atliekant geriamojo vandens laboratorinius tyrimus. Tokius tyrimus gali atlikti UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija (Birutės g. 39A (III a.), tel. +370 41 59 65 93, +370 682 24 292) ar bet kuri kita laboratorija, teikianti tokias paslaugas.

Daugiau informacijos sutarčių sudarymo klausimais suteiks Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrius tel. +370 41 59 22 62.Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2024-07-01