Vandens paslaugų kainos gyventojams

Atgal
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos (be PVM) vartotojams (gyventojams), taikomos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.
 
Eil. Nr.Paslauga / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: 2,04 2,47
1.1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,88 1,06
1.1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,16 1,40
1.1.2.1. nuotekų surinkimo 0,43 0,52
1.1.2.2. nuotekų valymo 0,45 0,54
1.1.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo 0,28 0,34
1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: 2,00
2,42
1.2.1. geriamojo vandens tiekimo 0,87 1,05
1.2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,13 1,37
1.2.2.1. nuotekų surinkimo 0,42 0,51
1.2.2.2. nuotekų valymo 0,44 0,53
1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,27 0,33
1.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, iš šio skaičiaus: 1,99 2,41
1.3.1. geriamojo vandens tiekimo 0,86 1,04
1.3.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,13 1,37
1.3.2.1. nuotekų surinkimo 0,42 0,51
1.3.2.2. nuotekų valymo 0,44 0,53
1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,27 0,33
1.4. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:    
1.4.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, butui per mėnesį 0,88 1,06
1.4.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėnesį 0,52 0,63
1.5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį 4,31 5,22
1.6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:       
1.6.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį 0,87 1,05
1.6.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį 0,51 0,62
1.7. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina 6,10 7,38
 
Taikomos bazinės kainos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-234 ir 2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-181, kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų bazinės kainos bus taikomos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. ir galios trejus metus, tačiau, baigiantis pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams, kainos bus peržiūrimos.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92.

Mokestis už paviršines nuotekas
Mokestis už paviršinių nuotekų kiekį apskaičiuojamas vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas).
 
Nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi vidutinis daugiametis kritulių kiekis (Hf) mm Šiaulių mieste, kuris taikomas skaičiuojant mokėtinas sumas už paviršinių nuotekų tvarkymą. Vadovaujantis Reglamento 8 punktu (aktuali redakcija nuo 2019 m. lapkričio 1 d.), šiuo metu vidutinis daugiametis kritulių kiekis yra 609 mm per metus, t. y. 50,75 mm per mėnesį. Nekintanti vidutinė kritulių reikšmė nustatyta iki 2030 m. gruodžio 31 d.
Paslaugų kainos vartotojams, taikytos nuo 2014-01-01 iki 2019-07-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams (gyventojams), taikytos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d.

Paslauga / klientaiKaina Eur*/m³
be PVMsu PVM
1. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, iš to skaičiaus: 2,00  2,42 
1.1. geriamojo vandens tiekimas 0,88  1,06 
1.2. nuotekų tvarkymas 1,12  1,36 
2. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, iš to skaičiaus: 2,00  2,42 
2.1. geriamojo vandens tiekimas 0,88  1,06 
2.2. nuotekų tvarkymas 1,12  1,36 
3. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, iš to skaičiaus: 1,99  2,41 
3.1. geriamojo vandens tiekimas 0,87  1,05 
3.2. nuotekų tvarkymas 1,12  1,36 
4. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:    
4.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, butui per mėnesį 0,90  1,09 
4.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo, butui per mėnesį 0,64  0,77 
5. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, namui per mėnesį 3,45  4,17 
6. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:    
6.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, apskaitos prietaisui per mėnesį 0,95  1,15 
6.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo, apskaitos prietaisui per mėnesį 0,65  0,79 
7. Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis 4,01  4,85 

* nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomos kainos eurais yra patvirtintos 2014 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-238 bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-213.Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-08