Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams

Atgal

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, UAB „Šiaulių vandenys“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Šiaulių miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir Šiaulių rajono savivaldybės Aukštelkės, Ginkūnų, Vijolių kaimuose ir kitose aptarnaujamose teritorijose suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,8 kub. m gyventojui per mėnesį. Taikomas nustatytas kiekis įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.

Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:
  1. Jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso. Tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,8 kub. m gyventojui per mėnesį.

  2. Jei vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninio ryšio priemonėmis) bendrovę apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis (kol bus įrengtas ar pakeistas vandens apskaitos prietaisas) nustatomas pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,8 kub. m gyventojui per mėnesį.

  3. Jei vartotojas atsisako įleisti UAB „Šiaulių vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t. y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (1,8 kub. m gyventojui per mėnesį) padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.

Klientų aptarnavimo tarnybos tel. (8 41) 59 22 62.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-23