Prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarka

Atgal
Jungiantis prie Šiaulių miesto vandentiekio, nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų (toliau – Tinklai), o taip pat, kai reikia iškelti Tinklus, jei jie trukdo statyti (rekonstruoti) planuojamą statinį, reikia:
 • Kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinį-techninį skyrių (Vytauto g. 103, kab. 109; tel. +370 41 59 22 73 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą-paraišką gauti prisijungimo sąlygas. Statytojas turi pateikti dokumentus, nurodytus prašymo-paraiškos formoje;
 • Gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į projektuotoją, kuris paruoštų projektą pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus (jei pagal statybos teisės aktus privalomi);
 • Turint statybą leidžiantį dokumentą ir projektą (jei pagal statybos teisės aktus privalomi), gauti leidimą žemės kasimo darbams (reikiamos informacijos galima rasti http://www.siauliai.lt/lit/Zemes-kasinejimo-darbai/586/1).

Naujų daugiabučių gyvenamųjų namų ir sublokuotų vienbučių ir/ar dvibučių gyvenamųjų namų butų savininkai geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartį galės sudaryti tik tada, kai namo (-ų) Statytojas bendro naudojimo lauko skirstomųjų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų techninę dokumentaciją pristatys į UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinį-techninį skyrių (Vytauto g. 103, kab. 109 kab.; tel. +370 41 59 22 73). Reikalingi dokumentai:

 • projektas;
 • kontrolinė geodezinė nuotrauka (popierinė ir skaitmeninėje laikmenoje);
 • vandens kokybės pažyma (kopija);
 • vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado prijungimo aktas (1 egz.);
 • hidraulinio bandymo aktas, įrengus skirstomuosius vandentiekio tinklus (kopija);
 • pažyma, kad vandentiekio ir/arba nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija), (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel. +370 41 52 44 42, mob. +370 615 24 222);
 • jei yra priešgaisrinis hidrantas, tai priešgaisrinių hidrantų išbandymo aktas, išduotas Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos;
 • pažyma apie atliktą televizinę diagnostiką buitinių ir paviršinių nuotekų tinklams;
 • sertifikatai vamzdžiams, sklendėms ir kt.

Pateikus dokumentus, Statytojas turi suderinti su UAB „Šiaulių vandenys“ vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų eksploatavimo ribų planą ir tik tuomet buto savininkas turės teisę sudaryti vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartį. Apie tai teirautis namo Statytojo.

Naujų vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų paklojimo Šiaulių mieste ir/ar Šiaulių rajone iki fizinių asmenų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ribos bei naujų vartotojų prijungimo prie UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarka.

UAB „Šiaulių vandenys“ nustatyta tvarka gyventojai, norintys prisijungti prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų, gali kreiptis į bendrovę užpildę šiuos prašymus (1 priedas ir 2 priedas). Prieš pradedant vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado paklojimo darbus, yra pasirašomos Geriamojo vandens įvado ir/ar nuotekų išvado paklojimo bei vartotojo pasijungimo sutartys (3 priedas ir 4 priedas). Daugiau informacijos prisijungimo klausimais suteiks Gamybinis-techninis skyrius tel. +370 41 59 22 73.
 
Vienbučių individualių gyvenamųjų namų savininkai (toliau – Klientai), kuriems jau yra įrengti vandentiekio ir/arba nuotekų tinklai iki žemės sklypo ribos, turi galimybę kloti vamzdynus žemės sklypo ribose ir gali tvarkytis dokumentus, kurie reikalingi, norint naudotis vandens tiekimo ir/arba nuotekų šalinimo paslaugomis.
 
Atliekant vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado klojimo darbus, prijungimo prie veikiančių bendrovės vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų fakto patvirtinimui, kviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovą ir surašyti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado / tinklų prijungimo aktą. (Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel. +370 41 52 44 42, mob. +370 615 24 222).
 
Klientai, atlikę vandentiekio įvado ir/arba nuotekų išvado statybos darbus savo žemės sklypo valdose, turi atvykti į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą (Vytauto g. 103, 102 kab.; tel. +370 615 02 984, +370 615 02 985) sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartį arba  užpildyti prašymą (su reikalingais priedais) ir pateikti elektroniniu paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt.
 
Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartį, Klientas pateikia:
 • prašymą sutarčiai sudaryti;
 • gyvenamo namo / buto savininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu (asmens tapatybės kortelė ar pasas);
 • vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado / tinklų prijungimo aktą;
 • vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado / tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką (popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje).
Šalto vandens apskaitos prietaisą, pateikus prašymą raštu, nemokamai išduoda ir/arba įrengia UAB „Šiaulių vandenys“ (Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentas, Vytauto g. 103, tel. +370 41 59 22 62, mob. +370 615 02 984, +370 615 02 985).
 
Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad galima sudaryti ir laikinąją vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartį, kol bus tvarkomi aukščiau nurodyti dokumentai (pažymėti 1, 2 punktuose), reikalingi nuolatinei sutarčiai sudaryti. Sudarius paslaugų tiekimo sutartį, Bendrovės atstovai atidarys įvadinę vandentiekio sklendę ir/ar nuims aklę nuo nuotekų išvado.
 
Pažymime, kad už vartotojams priklausančių vandentiekio įvaduose esančio geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako patys vartotojai. Todėl prieš pradedant vartoti geriamąjį vandenį, Bendrovė rekomenduoja pasitikrinti vandens kokybę įvade, atliekant geriamojo vandens laboratorinius tyrimus. Tokius tyrimus gali atlikti UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija (Birutės g. 39A (III a.), tel.: +370 41 59 65 93, mob. +370 682 24 292) ar bet kuri kita laboratorija, teikianti tokias paslaugas.

Daugiau informacijos sutarčių sudarymo klausimais suteiks Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentas tel. +370 41 59 22 62.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-21