Mokestis už paviršines nuotekas

Atgal
Mokestis už paviršinių nuotekų kiekį apskaičiuojamas vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi mokesčio apskaičiavimas už paviršinių nuotekų tvarkymą įmonėms ir įstaigoms. Vadovaujantis „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ 8 punktu (aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 1 d.), vietoj galiojusio ir taikomo faktinio praėjusio mėnesio kritulių kiekio, bus pradėtas taikyti vidutinis daugiametis kritulių kiekis (Hf) tam tikroje teritorijoje, mm. Šiuo metu Šiauliuose vidutinis daugiametis kritulių kiekis yra 600 mm per metus, t. y. po 50 mm per mėnesį. Nekintanti vidutinė kritulių reikšmė nustatyta iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 
Atsižvelgiant į tai, kas mėnesį už paviršinių nuotekų tvarkymą bus mokamos pastovios sumos ir jos nesikeis iki 2020 m. gruodžio 31 d., jei nesikeis juridinių asmenų deklaruoti teritorijų plotai ir urbanizuotų teritorijų paviršiaus tipai.

Klientų aptarnavimo tarnybos tel. (8 41) 59 22 62.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2018-11-29