Statybos užbaigimo procedūros atlikimo klausimynas

Atgal
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 9 priedo 2 punktu, parengtas UAB „Šiaulių vandenys“ statybos užbaigimo procedūros atlikimo klausimynas.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-11