Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose

Atgal
 
Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3. prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Projekto tikslas
– užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Šiaulių mieste.

Projekto sudėtis ir lėšos

Projektą sudaro dvi dalys:
  • I dalis – „Esamų nuotekų tinklų renovavimas Šiauliuose“.
  • II dalis – „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“.
I dalies darbų vertė – 1,67 mln. Eur (be PVM) (5,76 mln. Lt), darbus vykdė UAB „CCM Baltic“ (Lietuva) kartu su partneriu RAB „Remus“ (Latvija).

II dalies darbų vertė – 7,13 mln. Eur (be PVM) (24,62 mln. Lt), darbus vykdė Vokietijos kompanija „Meyer&John GmbH&Co.KG“ ir 1,48 mln. Eur (be PVM) (5,11 mln. Lt), darbus vykdė UAB „Liutenas“ kartu su partneriu UAB „Stamela“.
  • „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ (II dalis).
Sutaupius šio projekto lėšų, įgyvendinta veikla „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ (II dalis). Darbų vertė – 133,66 tūkst. Eur (be PVM) (461,51 tūkst. Lt). Darbus vykdė UAB „Panevėžio ryšių statyba“.

Projekto vertė
Projekto vertė pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį – 10,39 mln. Eur be PVM (36 mln. Lt). Projektas finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (94,03 proc.) bei Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Šiaulių vandenys“ (5,97 proc.) lėšomis. Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.
 
Bankrutavus statybų rangovui „Meyer & John GmbH & Co. KG“, UAB „Šiaulių vandenys“ teko iš naujo skelbti projekto II dalies darbų pirkimo konkursą. Dėl didesnės viešojo pirkimo būdu nustatytos darbų kainos bendrovė patyrė 90 tūkst. Eur papildomų išlaidų, kurias 100 proc. apmokėjo UAB „Šiaulių vandenys“. Dėl šios priežasties galutinė bendra projekto vertė - 10,48 mln. Eur (be PVM).

Problema
Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų šalies gyventojų.

2011 m. dalis Šiaulių miesto gyventojų vis dar neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, todėl buvo priversti vartoti dažnai higienos reikalavimų neatitinkantį šachtinių šulinių vandenį, nebuvo užtikrinamas ir nuotekų tvarkymas, dėl ko kilo grėsmė užteršti aplinką.

Šiaulių miesto teritorija yra tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais, todėl, siekiant išspręsti gyventojų aprūpinimo sveiku geriamuoju vandeniu problemą bei pagerinti aplinkos būklę, buvo būtina užtikrinti centralizuotai teikiamų vandens paslaugų prieinamumą miesto gyventojams.

2015 m. įgyvendinus projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ antrąją dalį, centralizuotai teikiamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos 98-99 proc. Šiaulių miesto gyventojų.

Nuotekų tinklų rekonstravimo poreikis susijęs su šio ir kitų projektų tinklų plėtra Šiaulių miesto individualių namų gatvėse bei rajonuose. Įvertinus nuotekų vamzdynų (atkarpos: Vilniaus g. nuo Serbentų g, iki nuotekų perpumpavimo siurblinės Žuvininkų g. 3; nuo nuotekų perpumpavimo siurblinės Žuvininkų g. 3 iki namo Vytauto g. 12; S. Daukanto g. nuo Vytauto g. iki Aušros alėjos) būklę su TV diagnostika, buvo nustatyta, kad daugiau nei prieš 35 metus pakloti vamzdynai (200-400 mm skersmens) yra nepakankamai pralaidūs ir susidėvėję, šuliniuose dažnai susidaro patvankos. Įgyvendinus vandentvarkos plėtros projektus, nuotekų tinklų apkrovimas šiose atkarpose pasiektų kritinę ribą, todėl bet kuriuo metu galėtų įvykti avarija. Siekiant užtikrinti naujų nuotekų tinklų plėtrą ir tinkamą gyventojų naudojimąsi įrengta nuotekų sistema, buvo būtina minėtose gatvėse rekonstruoti esamus nuotekų vamzdynus.
Projekto eiga
2010 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-783 buvo patvirtinta Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašo Nr. 02 redakcija ir į sąrašą įtrauktas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“.

2011 m. balandžio 7 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

2011 m. liepos 21 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Alresta“ pasirašė techninės priežiūros, įgyvendinant projektą, sutartį.

2011 m. liepos 22 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir kompanija „Meyer & John GmbH & Co.KG“ (Vokietija), atstovaujama „Meyer & John GmbH & Co.KG“ Vilniaus filialo, pasirašė projekto II dalies rangos sutartį, kuri apima naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą. Bendra rangos sutarties trukmė - 35 mėnesiai: 22 mėnesiai skirti projektavimo ir statybos darbams vykdyti, 12 mėnesių - atsiradusiems defektams šalinti, 1 mėnuo - perėmimo pažymai gauti. 

2011 m. rugpjūčio 17 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „CCM Baltic“ pasirašė projekto I dalies rangos sutartį dėl esamų nuotekų tinklų renovacijos darbų. Bendra rangos sutarties trukmė - 25 mėnesiai: 12 mėnesių skirta statybos darbams vykdyti, 12 mėnesių - atsiradusiems defektams šalinti, 1 mėnuo - perėmimo pažymai gauti.

2011 m. rugpjūčio 24 d. FIDIC inžinieriaus paskelbta projekto II dalies darbų pradžia. Pirmiausia numatoma atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo darbus, o tinklų statybos darbai prasidėtų 2012 m. pavasarį.

2011 m. rugsėjo 8 d. FIDIC inžinieriaus paskelbta projekto I dalies darbų pradžia.

2012 m. rugsėjo 11 d. Statybos užbaigimo komisija pripažino tinkamais naudoti rekonstruotus nuotekų tinklus. Projekto I dalies darbų pabaiga.

201 m. rugpjūčio 28 d. Statybos užbaigimo komisija pripažino tinkamais eksploatuoti naujus tinklus Treniotos, Lizdeikos, Piktmiškio, Traidenio, Žemynos, Rūko, Šiladžio, Luponės, Pramonės, Šimšos, Vekės, Švendrelio, Šonos, Serbentų, Noreikių, J. Žemaičio, Pumpučių, Paitaičių, O. Truchano gatvėse. Vandens paslaugos tapo prieinamos šių gatvių gyventojams.

2013 m., lapkričio 15 d. Statybos užbaigimo komisija pripažino, kad galima eksploatuoti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus dar 21-oje miesto gatvėje: Žemuogių, Vyšnių, Serbentų, K. Kalinausko, Pelkių, Agrastų, Nendrių, Mėlynių, Spanguolių, Dubijos, Vytauto, V. Kudirkos, P. Cvirkos, Kuršių, Rusnės, Gumbinės, Medelyno, Rokiškio, S. Daukanto, Sakalo bei Klevų. Vandens paslaugos tapo prieinamos šių gatvių gyventojams.

Hamburgo apylinkės teismo (Vokietija) 2014 m. kovo 31 d. nutartimi „Tief- und Rohrieitungsbau Meyer & John GmbH & Co.KG“ iškelta bankroto byla dėl nemokumo ir įsiskolinimo. Šiai kompanijai atstovavęs Vilniaus filialas „Meyer & John GmbH & Co.KG“ nuo 2011 m. vykdė vandentvarkos infrastruktūros projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ II dalį „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, UAB „Šiaulių vandenys“ nuo 2014 m. balandžio 18 d. vienašališkai nutraukė 2011 m. liepos 22 d. sudarytą projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ II dalies rangos sutartį.

Įvertinus Vokietijos kompanijos „Meyer & John GmbH & Co.KG“ nebaigtus statybos darbus, 2014-06-25 paskelbtas supaprastintas atviras projekto II dalies „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste“ darbų pirkimo konkursas. Pasiūlymus pateikė 13 kompanijų.

2014 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su konkurso laimėtoju UAB „Liutenas“, kuri dirbs kartu su partneriu UAB „Stamela“, pasirašė projekto II dalies „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste“ rangos sutartį. Partneriai likusius projekto darbus atliks už 5,39 mln. litų (be PVM).

2014 m. rugsėjo 2 d. FIDIC inžinieriaus paskelbta darbų pradžia.

2015 m. balandžio 29 d. Statybos užbaigimo komisija pripažino, kad galima eksploatuoti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus dar 46 miesto gatvėse: Žaliūkių, Bertužių, Padirsių, Ginkūnų, Žilvičių, Užmiesčio, Šeduvos, Baisogalos, Dotnuvos, Linkuvos, Lygumų, Meškerių, Tinklų, Žuvininkų, Dainavos, Dainavos tako, Stalupėnų, Papievių, Šakių, Skaudvilės, Šviesos tako, J. Sondeckio, Kurtuvėnų, Tytuvėnų, Lyduvėnų, Tilžės, Purienų, Vaidoto, Pasvalio, Ukmergės, Miglės, Mirtų, Viržių, Šilubalio, M. Valančiaus, Alytaus, Jovaro, Merkinės, Vaidilutės, M. Margytės, V. Kudirkos, Žaliosios, Aukštosios, Šatrijos, Darkiemio, Miglovaros. Centralizuotai teikiamos vandens paslaugos tapo prieinamos šių gatvių gyventojams.

2015 m. spalio 30 d. Statybos užbaigimo komisija pripažino, kad galima eksploatuoti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus dar 45 miesto gatvėse: Šakių g., Veiverių g., Kalno g., D. Poškos g., Dubijos g., Traktoristų g., Radviliškio g., Stendo g., Salduvės g., Aleksandrijos g., Šeduvos g., Pavasario g., S. Neries g., M.K. Čiurlionio g., B. Sruogos g., Lydos g., A. Mickevičiaus g., Palangos g., J. Biliūno g., L. Giros g., gr. Zubovo g., Vilniaus g., Žalumynų g., Darželio g., Dvaro g., J. Žemaičio g., V. Montvilos g., Sukilėlių g., M. Valančiaus g., Vilijos g., P. Cvirkos g., Darbininkų g., V. Vaidoto g., Šarūno g., Pandėlio g., J. Basanavičiaus g., Kupiškio g., V. Bielskio g., Vilkaviškio g., Bačiūnų g., Margių g., V. Čkalovo g., F. Vaitkaus g., Šilų g. Šiose gatvėse buvo paklota 17 km savitakių nuotekų tinklų, 1,3 km slėginių nuotekų tinklų, 10 km vandentiekio tinklų, sumontuota 10 vnt. nuotekų perpumpavimo siurblinių. Centralizuotai teikiamos vandens paslaugos tapo prieinamos šių gatvių gyventojams. Projekto II dalies darbų pabaiga.  

***

Įvykdžius projekto veiklą „Esamų nuotekų tinklų renovavimas“ buvo sutaupyta 347.810,68 lito. UAB „Šiaulių vandenys“ 2013 m. vasario 4 d. pateikė prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai leisti sutaupytas projekto lėšas panaudoti naujai projekto veiklai įgyvendinti, t. y. rekonstruoti 326 m nuotekų tinklo atkarpą M. Valančiaus g. – J. Basanavičiaus g.

2013 m. balandžio 26 d. pasirašyta rangos sutartis su UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Rangos sutartyje numatyta nuotekų tinklo atkarpos rekonstravimo kaina – 461,51 tūkst. Lt (be PVM), trūkstamos dalies finansavimą užtikrina UAB „Šiaulių vandenys“ nuosavomis lėšomis.

2013 m. birželio 13 d., pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą, nauja veikla „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste (II dalis)“ įtraukta į projekto apimtį.

2013 m. spalio 1 d., parengus nuotekų tinklo rekonstravimo projektinę dokumentaciją, gautas statybos leidimas rekonstravimo darbams vykdyti.

2014 m. gegužės 23 d. Statybos užbaigimo komisija pripažino tinkama eksploatuoti rekonstruotą nuotekų tinklo atkarpą (326 m) M. Valančiaus g. – J. Basanavičiaus g. Darbų pabaiga.
I dalies darbai
Buvo rekonstruota:
  • 1,06 km ilgio esamų savitakinių nuotekų tinklų atkarpa Vilniaus g. nuo Serbentų g. iki nuotekų perpumpavimo siurblinės Žuvininkų g. 3,
  • 0,94 km ilgio esamos slėginės nuotekų linijos atkarpa nuo nuotekų perpumpavimo siurblinės Žuvininkų g. 3 iki namo Vytauto g. 12,
  • 0,77 km ilgio esamų savitakinių nuotekų tinklų atkarpa S. Daukanto g. nuo Vytauto g. iki Aušros alėjos.
II dalies darbai
Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai pakloti 122 Šiaulių miesto gatvėse ar jų atkarpose:

Treniotos, Lizdeikos, Piktmiškio, Traidenio, Žemynos, Rūko, Šiladžio, Luponės, Pramonės, Šimšos, Vekės, Švendrelio, Šonos, Serbentų, Noreikių, J. Žemaičio, Pumpučių, Paitaičių, O. Truchano, Žemuogių, Vyšnių, Serbentų, K. Kalinausko, Pelkių, Agrastų, Nendrių, Mėlynių, Spanguolių, Dubijos, Vytauto, V. Kudirkos, P. Cvirkos, Kuršių, Rusnės, Gumbinės, Medelyno, Rokiškio, S. Daukanto, Sakalo, Klevų, Žaliūkių, Bertužių, Padirsių, Ginkūnų, Žilvičių, Užmiesčio, Šeduvos, Baisogalos, Dotnuvos, Linkuvos, Lygumų, Meškerių, Tinklų, Žuvininkų, Dainavos, Dainavos tako, Stalupėnų, Papievių, Šakių, Skaudvilės, Šviesos tako, J. Sondeckio, Kurtuvėnų, Tytuvėnų, Lyduvėnų, Tilžės, Purienų, Vaidoto, Pasvalio, Ukmergės, Miglės, Mirtų, Viržių, Šilubalio, M. Valančiaus, Alytaus, Jovaro, Merkinės, Vaidilutės, M. Margytės, Žaliosios, Aukštosios, Šatrijos, Darkiemio, Miglovaros, V. Montvilos, Sukilėlių, Radviliškio, Stendo, Šilų, D. Poškos, Salduvės, Aleksandrijos, Pavasario, Vilkaviškio, J. Basanavičiaus, Palangos, Vilniaus, Žalumynų, L. Giros, gr. Zubovo, Bačiūnų, Margių, S. Nėries, Vilijos, A. Mickevičiaus, Lydos, M. K. Čiurlionio, B. Sruogos, Pandėlio, Kupiškio, Dvaro, Kalno, Darbininkų, Žemaitės, V. Čkalovo, Šarūno, Šakių, Veiverių, Traktoristų, Darželio, J. Biliūno gatvėse.

Iš viso paklota 39,5 km vandentiekio ir 46,2 km nuotekų tinklų, sumontuota 19 požeminių nuotekų perpumpavimo siurblinių.

Tiesiant vandentiekio ir nuotekų tinklus gatvėje, kiekvienam vartotojui prie sklypo ribos buvo įrengta vandentiekio įvado atšaka su šulinėliu (gyventojas gali pasijungti vandentiekio įvadą į gyvenamąjį namą) ir nuotekų šulinys (gyventojas gali pasijungti nuotekų išvadą iš gyvenamojo namo). Vandens apskaitos mazgas sumontuotas vandentiekio šulinėlyje, todėl gyventojui name apskaitos mazgo įsirengti nereikia.

Užbaigus darbus, prie centralizuotos vandentiekio sistemos turi galimybę prisijungti 1221 sklypo gyventojai (šiame skaičiuje yra 224 tušti sklypai), prie nuotekų tvarkymo sistemos – 1316 (šiame skaičiuje yra 222 tušti sklypai). 
Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste (II dalis)
Šio projekto lėšomis 2013 m. balandžio - 2014 m. gegužės mėn., įgyvendinant veiklą „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste (II dalis)“, buvo rekonstruota 343 m nuotekų tinklo atkarpa M. Valančiaus g. – J. Basanavičiaus g. Šioje atkarpoje 1959–1967 m. pakloti 250 mm skersmens keramikiniai nuotekų tinklai dėl pastovaus užpildymo jau neužtikrino tinkamo vartotojų aptarnavimo. Darbų vertė – 133,66 tūkst. Eur be PVM (461,51 tūkst. Lt). Darbus vykdė UAB „Panevėžio ryšių statyba“.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-26