Mokestis už paviršines (lietaus) nuotekas

Atgal

Mokestis už paviršinių (lietaus) nuotekų kiekį paskaičiuojamas vadovaujantis 2015 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame paviršinio nuotėkio koeficiento reikšmė yra diferencijuojama atsižvelgiant į urbanizuotos teritorijos paviršiaus tipą. Vadovaujantis įsakymu, faktinis paviršinių nuotekų kiekis išmatuojamas apskaitos prietaisais, o kai jų nėra, apskaičiuojamas pagal formulę.

Per mėnesį iškritusių kritulių kiekis abonentui nurodomas einamojo mėnesio sąskaitoje už paviršinių nuotekų tvarkymą.

Klientų aptarnavimo tarnybos tel. (8 41) 59 22 62.


Parašykite mums