Paviršinių nuotekų tvarkymas

Atgal

1

Paviršinės nuotekos susidaro lietui lyjant ar polaidžio metu ant šaligatvių, gatvių, aikščių ir ant kitų teritorijų su kieta danga. Lietaus vanduo, tekėdamas nelaidžiu paviršiumi, užsiteršia dulkėmis, naftos produktais, medžių lapais ir kitais nešmenimis. Paviršines nuotekas būtina saugiai surinkti, išvalyti ir švarias grąžinti į aplinką.

2

Gatve tekėdamas paviršinis vanduo, nuplauna ir nešasi medžių lapus, įvairias šiukšles, todėl neretai jos užkiša nubėgimo groteles ir šulinėlius. Ant grotelių susiformavęs lapų ir kitų nešmenų „kilimas“, neleidžia vandeniui nutekėti į tinklą. Sąnašas būtina išvalyti, kad perteklinis vanduo neužtvindytų gatvių ir teritorijų, tai ypač aktualu rudenį.  

3
Surinktas paviršines nuotekas būtina išvalyti. Šiauliuose yra įrengtos keturios centralizuotai surenkamų paviršinių nuotekų valyklos. Šiuose įrenginiuose atskiriamas su vandeniu atitekėjęs smėlis, purvas ir naftos produktai. Per metus nuotekų valyklose galima išvalyti apie 1,22 mln. m³ paviršinių nuotekų.
4
Paviršinis vanduo, patenkantis ant potencialiai teršiamų teritorijų (transporto stovėjimo aikštelių, automobilių remonto, degalinių, atliekų tvarkymo, pramonės įmonių teritorijų ir pan.), yra valomas individualiuose valymo įrenginiuose. Už tinkamą tokių įrenginių priežiūrą atsako pačios įmonės. Tačiau UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos nuotekų tyrimų padalinys pagal poreikį kontroliuoja po valymo išleidžiamo vandens kokybę.
5
Centralizuotai surinktas paviršinis vanduo nuo netaršių objektų (nuo stogų, pėsčiųjų takų ar parkų), kurio nereikia valyti ir paviršinis vanduo, išvalytas nuotekų valymo įrenginiuose, per 104 mieste esančius išleistuvus išleidžiamos į atvirus vandens telkinius – Vijolės, Kulpės, Šiladžio ir Švendrelio upes, Talkšos, Ginkūnų, Rėkyvos ežerus ir Prūdelio tvenkinį.
6
UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos nuotekų tyrimų padalinys periodiškai kontroliuoja, ar bendrovės eksploatuojamose valyklose tinkamai valomos paviršinės nuotekos. Atliekami paviršinių nuotekų kokybės tyrimai prieš valymą ir po valymo.
7
Švarios paviršinės nuotekos yra reikalingos mus supančiai gamtai. Todėl planuojant miestų viešąsias erdves, taip pat ir įmonių teritorijas, skatinama įrengti daugiau žaliųjų plotų, kad iškritę krituliai susigertų į gruntą. Mažinant paviršinių nuotekų užterštumą, rekomenduojama teritorijas valyti sausu būdu, o nuotekoms surinkti – įrengti stogines. Sukauptą lietaus vandenį siūloma naudoti, pavyzdžiui, želdiniams laistyti.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-13