2023 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė energijos sutaupymo susitarimą

2023 m. rugpjūčio 31 d.

Rugpjūčio 29 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašė energijos sutaupymo susitarimą. Bendrovė įsipareigojo įgyvendinti technines ir organizacines priemones taupant energiją veikloje. Šiuo susitarimu įmonė prisidės prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų, kuriais siekiama mažinti energetinius kaštus, priklausomybę nuo iškastinio kuro bei tausoti aplinką.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ per septynerius metus įsipareigojo sutaupyti 1,007 GWh galutinės energijos, t. y. iki 2030 m. pabaigos kasmet ne mažiau kaip po 0,012 GWh.
 
Vandentvarkos ūkio įrenginiai, ypač nuotekų valykla, yra imlūs elektros energijai. Per metus technologiniams poreikiams bendrovė suvartoja apie 11,6 tūkst. MWh elektros. Energijos sutaupymo UAB „Šiaulių vandenys“ sieks įgyvendindama įvairias technines ir organizacines priemones veikloje. Įmonė ketina modernizuoti technologinę įrangą vandenvietėse, vandens ir nuotekų perpumpavimo stotyse, nuotekų valymo įrenginiuose, taip pat planuoja atnaujinti automobilių parką, įsigyjant elektra varomas transporto priemones. Energetinio naudingumo bus siekiama pirmenybę teikiant ekonomiškai efektyviausioms taupymo priemonėms.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ vandentvarkos objektuose jau daugiau nei dešimtmetį sėkmingai įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus, kuriais siekia mažinti energetinius kaštus ir iškastinio kuro naudojimą bei aplinkos taršą.
 
Kogeneracinėje jėgainėje, kuri pastatyta 2012 m. nuotekų valykloje kartu su dumblo apdorojimo įrenginiais, bendrovė pasigamina apie 3005 MWh žaliosios elektros energijos. Energija gaminama deginant biodujas, kurios išgaunamos pūdant nuotekų dumblą ir riebalų atliekas, o taip pat biodujas iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, kur jos susidaro pūvant atliekoms. Nuo 2022 m. vasaros nuotekų valykloje veikia 500 kW galios saulės elektrinė, o nuo šių metų vasaros – 800 kW galios Birutės vandenvietėje. Įdiegti pažangūs žaliosios energijos gamybos pajėgumai bendrovei leidžia pasigaminti apie 40 proc. reikalingos elektros energijos technologiniams poreikiams.
 
Šis susitarimas – dalis energijos vartojimo efektyvumo didinimo nacionalinės politikos priemonių, kuriomis Lietuva siekia 2021–2030 metų laikotarpiu sutaupyti ne mažiau kaip 27,28 TWh galutinės energijos ir taip sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-13