2023 m.

Įdiegta elektroninė darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo bei mokymų programa

2023 m. balandžio 07 d.

UAB „Šiaulių vandenys“ pereina prie elektroninio darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo bei mokymų
 
UAB „Šiaulių vandenys“ rūpindamasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymu, įdiegė elektroninę dokumentų valdymo programą. Ši inovatyvi ir efektyvi platforma skirta darbuotojų instruktavimui, mokymui bei žinių tikrinimui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Elektroninis dokumentų valdymas leis sumažinti dokumentų rengimo sąnaudas ir pagreitins procesus. Įdiegti sprendimai padės tausoti aplinką per kiekvieno darbuotojo asmeninį pokytį.
 
Dauguma UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojų kasdien vykdo pavojingus darbus, pasižyminčius didesne profesine rizika, todėl bendrovė didelį dėmesį skiria darbuotojų mokymui bei instruktavimui. Šiuo metu įmonėje dirba 246 darbuotojai. Kasmet visi darbuotojai (neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ar darbo vietą bei pobūdį) dalyvauja periodiniame darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavime. Apmokymams naudojama 120 instrukcijų.
 
Pasak UAB „Šiaulių vandenys“ vyresniosios saugos ir sveikatos specialistės Liudmilos Urbonienės, instruktuojant siekiama užtikrinti darbuotojų visapusišką informuotumą apie saugą ir sveikatą įmonėje, apie profesinę riziką, galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus ir saugius veikimo būdus, privalomus atliekant pavestus darbus.
 
Daug specifinių saugos ir sveikatos žinių turi įsisavinti gamybinių padalinių darbuotojai – iš viso apie 170  žmonių. Vandenruošos ir tinklų departamento darbuotojai supažindinami su 55 instrukcijomis, Tiekimo ir ūkio skyriaus – su 30, Vandens tyrimų laboratorijos – su 15, Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus – su 13, kt.
 
„Apmokymams ir kontrolei naudojamos saugos ir sveikatos instrukcijos, saugos duomenų lapai, darbo priemonių naudojimo instrukcijos. Dalis medžiagos buvo pateikiama elektroniniu būdu, dalis – dokumentuojama popieriuose: žurnaluose, formose ir kt. Popieriuje buvo pateikiami ir žinių patikrinimo testai, kurie būtini po UAB „Šiaulių vandenys“ organizuojamų darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų pagal 15 programų“, – sakė L. Urbonienė. 
 
Pasak specialistės, mišrus dokumentacijos tvarkymas kėlė daug nepatogumų: užimdavo daug laiko ir sąnaudų medžiagai paruošti, supažindinti bei derinti. Atsižvelgiant į tai, nuspręsta įdiegti skaitmeninį instruktavimų, mokymų ir procesų valdymą. Visą medžiagą (instrukcijas, mokymus, testus, sveikatos patikrą, atestaciją, darbuotojų susipažinimo ir pasirašymo duomenis) sutalpinti vienoje vietoje – darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų valdymo programoje.
 
Šią internetinę programą UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo taikyti praėjusių metų pabaigoje – palaipsniui perkeliama visa būtina dokumentacija. Kiekvienam darbuotojui sudaryta asmeninė prieiga prie šios programos.
 
„Programa sudaro galimybę instruktuoti ir mokyti darbuotojus įdomiai ir įtraukiant. Aktuali medžiaga pateikiama įvairiais formatais, naudojant populiarias vaizdines priemones: mokomuosius filmukus, skaidres bei nuotraukas. Kontroliniai klausimai po peržiūros padeda patikrinti, kaip darbuotojas įsisavino mokomąją medžiagą. Pasirašymui yra suformuota elektroninė žyma, kurią paspaudus, patvirtinamas darbuotojo instruktavimo faktas“, – apie programos privalumus kalbėjo L. Urbonienė. 
 
UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojams sudaryta galimybė bet kuriuo metu iš bet kurio išmanaus įrenginio prisijungti prie programos ir prieiti prie visų jiems priskirtų instrukcijų ir kitų dokumentų bei susipažinti, o prireikus – pasitikrinti, prisiminti ar pasikartoti. Neturintiems kompiuterizuotos darbo vietos, bendrovės poilsio zonose ir mokymų klasėje įrengti bendro naudojimo kompiuteriai – iš viso 5 darbo vietos. Programos valdymas nereikalauja didelio kompiuterinio raštingumo, tačiau jei reikia, apmoko bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistės.
 
Įdiegta programa suteikia galimybę pateikti ir valdyti reikiamą informaciją, sekti užduočių vykdymą, formuoti ataskaitas įvairiais pjūviais, užsisakyti automatines ataskaitų prenumeratas. Ypač patogus automatinis personalizuotas periodinių įvairių užduočių ir priminimų siuntimas kiekvienam darbuotojui el. paštu.
 
„Darbuotojams yra išduota apie 850 įvairią kompetenciją įrodančių saugos ir sveikatos pažymėjimų. Dabar šioje programoje kiekvienas darbuotojas turi šių pažymėjimų galiojimo laiko kontrolę. Taip pat kiekvienas gauna automatinius priminimus apie periodinį profilaktinį sveikatos tikrinimą, kasmet tai aktualu apie 120 darbuotojų“, – programos funkcionalumu džiaugėsi L. Urbonienė.
 
Pereidama prie inovatyvių dokumentų ir procesų valdymo sprendimų, UAB „Šiaulių vandenys“ siekia didinti veiklos efektyvumą, sumažinti dokumentų rengimo sąnaudas ir skatinti tvarumą, gamtos išteklių tausojimą, kartu teikiant geresnes paslaugas savo klientams ir kuriant pozityvesnę darbo aplinką savo darbuotojams.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-07