2023 m.

Parduodamas juodojo metalo laužas

2023 m. kovo 01 d.

Juodojo metalo laužo pardavimo elektroninio aukciono būdu sąlygos:
 1. Turto valdytojas (savininkas) – UAB „Šiaulių vandenys“.
 2. Informacija apie parduodamą turtą: parduodama 46,7 t (keturiasdešimt šešios tonos septyni šimtai kg) juodojo metalo laužo, t. y. išmontuoti vandens, nuotekų  plieniniai, ketiniai vamzdžiai, sklendės ir kitos fasoninės dalys bei vandentvarkos ūkyje susidariusios gamybinės metalo laužo atliekos.
 3. Perkantysis juodojo metalo laužą, turi būti įtrauktas į atliekų tvarkytojo valstybės registrą bei atliekų tvarkymo apskaitą vykdyti per GPAIS sistemą. Į www.evarzytynes.lt privalo įkelti atliekų tvarkytojo leidimo kopiją.  
 4. Pradinė pardavimo kaina – 300 Eur (trys šimtai) (su PVM) už vieną toną. Parduodamas kiekis – 46,7 t. Viso parduodamo metalo laužo pardavimo kainą sudaro – parduodamas kiekis dauginamas iš aukcione pasiūlytos didžiausios 1 tonos kainos.
 5. Registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data, laikas: 2023-03-09 00:00:00 iki 2023-03-10  23:59:59. Dalyvio registracijos tvirtinimo trukmė – 1 d. d.
 6. Elektroninio aukciono, vykdomo www.evarzytynes.lt, pradžios ir pabaigos data, laikas: 2023-03-14  09:00:00 iki 2023-03-15 13:59:59. Aukciono numeris: 240100.
 7. Kontaktinis asmuo: Arvydas Šnipaitis, UAB „Šiaulių vandenys“, Birutės g. 39A, Šiauliai, el. paštas arvydas.s@siauliuvandenys.lt.
 8. Turto apžiūra: Birutės g. 39A, Šiauliai, prieš tai sutarus su kontaktiniu asmeniu Arvydu Šnipaičiu, tel. 8 687 29 915.
 9. Atsiskaitymo sąlygos: už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 10 (dešimt) darbo dienų po e. aukciono pabaigos.
 10. Aukcione įsigytą juodojo metalo laužą galima atsiimti tik pasirašius pirkimo–pardavimo sutartį ir patalpinus ją į GPAIS sistemą, bei apmokėjus PVM sąskaitą faktūrą. Sutartį į sistemą privalo patalpinti Pirkėjas.
 11. Bendrovės atsiskaitomoji sąskaita: LT457180000005467365, Šiaulių bankas.
 12. Garantinio piniginio įnašo suma: 1000 Eur (vienas tūkstantis) (su PVM), (pervedama į nurodytą sąskaitą iki dalyvių į elektroninį aukcioną registracijos pabaigos datos). Garantinė piniginio įnašo suma laimėjusiam dalyviu bus įskaičiuotą į galutinę parduodamo turto kainą. Visiems kitiems elektroninio aukciono dalyviams ši suma bus grąžinta per 3 (tris) darbo dienas į nurodytas registruotų dalyvių banko sąskaitas. Laimėjusiam dalyviui, bet atsisakiusiam pirkti prekę, garantinis mokestis negrąžinamas.
 13. Dalyvio registracijos mokestis: 20 Eur (dvidešimt) (su PVM), dalyvio registracijos mokestis negrąžinamas ir į laimėjusią kainą neįtraukiamas.
 14. Informacija apie aukcioną, jo sąlygas ir pildomus dokumentus skelbiama www.evarzytynes.lt, www.siauliuvandenys.lt  ir  www.etaplius.lt .
Informacija apie aukcioną ir aukcionų vykdymo tvarką skelbiama www.siauliuvandenys.lt.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-03