2023 m.

Nuotekų valykloje užbaigta saulės elektrinės statyba

2023 m. kovo 02 d.

Šiaulių miesto nuotekų valykloje baigta statyti 500 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė. Kovo 1 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su statybos rangovu UAB „Ignitis“ pasirašė darbų perdavimo–priėmimo aktą. Įdiegtos pažangios technologijos bendrovei leis sumažinti išlaidas elektros energijai ir prisidėti prie aplinkos tausojimo. Projektas finansuotas Klimato kaitos programos ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis.
 
Vandentvarkos ūkio įrenginiai, ypač nuotekų valykla, yra imlūs elektros energijai. UAB „Šiaulių vandenys“ siekdama suvaldyti energetinius kaštus, didelį dėmesį skiria atsinaujinančios energetikos projektų vystymui.
 
Pirmasis saulės šviesos energijos projektas „Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos darbai“ įgyvendintas būtent nuotekų valykloje (Jurgeliškių kaime 5, Šiaulių r.). Statybų rangovas UAB „Ignitis“ 500 kW galios saulės elektrinę, kurios fotoelektriniai moduliai kartu su karkasu užima maždaug 6000 kv. metrų ploto, įrengė pernai liepos mėnesį. Įrenginių paleidimo–derinimo laikotarpiu jėgainė iš saulės šviesos pagamino apie 200 MWh elektros energijos.
 
Naujai įdiegtų energetikos įrenginių techninę būklę vasario 3 d. tikrino Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Techninės priežiūros departamentas. Patikrinimo pažymoje tvirtinama, kad saulės šviesos elektrinė atitinka projekto bei norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojama pagal paskirtį. Gavus leidimą, UAB Ignitis“ vienerius metus vykdys garantinę įrenginių priežiūrą, teiks ataskaitas apie elektrinės veikimą, užtikrinant sutartyje suplanuotą metinį elektros energijos gamybos kiekį.
 
Saulės jėgainė nuotekų valyklos technologiniams poreikiams per metus pagamins apie 450–495 MWh elektros energijos mažiausiai už 55–60 tūkst. eurų (be PVM). Susidaręs elektros energijos perteklius bus atiduodamas į skirstomąjį tinklą pasaugoti, o atsiradus poreikiui, susigrąžinamas.
 
Per metus nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo procesams sunaudojama apie 6790 MWh elektros energijos, iš jų apie 3005 MWh žaliosios elektros UAB „Šiaulių vandenys“ pasigamina kogeneracinėje jėgainėje, kuri pastatyta 2012 m. nuotekų valykloje kartu su dumblo apdorojimo įrenginiais. Energija gaminama deginant biodujas, kurios išgaunamos pūdant nuotekų dumblą ir riebalų atliekas, o taip pat biodujas iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, kur jos susidaro pūvant atliekoms.
 
Šie įdiegti pažangūs žaliosios energijos gamybos pajėgumai bendrovei leis pasigaminti apie 52 proc. reikalingos elektros energijos.
 
Skaičiuojama, kad saulės elektrinė, tarnausianti apie 25 metus, UAB „Šiaulių vandenys“ atsipirks per 3–4 metus ir ateityje leis ženkliai sutaupyti. Bendrovei perkant mažiau elektros, pagamintos naudojant taršias technologijas, saulės jėgainės eksploatacijos laikotarpiu anglies dvideginio emisijų sumažės apie 5200 tonų. Šis projektas, kurio vertė 274,5 tūkst. Eur (be PVM), finansuotas Klimato kaitos programos (ne daugiau kaip 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų) ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-05