2023 m.

Kietas vanduo vertingas žmogui

2023 m. sausio 30 d.

UAB „Šiaulių vandenys” geriamuoju vandeniu aprūpina apie 98,5 tūkst. Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų. Per parą patiekiama apie 11,5 tūkst. kub. metrų geriamojo vandens, o vienas žmogus vidutiniškai sunaudoja apie 64 litrus.
 
Gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo išgaunamas Lepšių ir Birutės vandenvietėse iš 16 giluminių gręžinių, kurių gylis siekia 162–194 m. Požeminis vanduo pasižymi didesniu geležies ir amonio kiekiu, todėl prieš tiekimą paruošiamas Birutės, Lepšių ir Rėkyvos vandens ruošyklose. UAB „Šiaulių vandenys“ siekdama užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, 2000 m. rekonstravo Birutės vandenvietę, o 2015 m. – ir Lepšių. Vandenvietėse įrengti modernūs slėginiai filtrai sulaiko tik tas medžiagas, kurių yra per daug, šiuo atveju – geležies ir amonio.
 
Laboratoriniai tyrimai patvirtina, kad vandens ruošyklose paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo 100 proc. atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ punktus.
 
Požeminis vanduo praturtintas naudingomis medžiagomis
 
Apie vandentiekio vandenį sklando įvairūs mitai, o daugiausia jų – apie kietą vandenį. Neretai pateikiama klaidinanti informacija.
 
Požeminiame vandenyje yra gausu mineralų, o vanduo yra geras tirpiklis. Tekėdamas pro uolienas vanduo prisisotina mineralinių medžiagų (kalcio, magnio, natrio, kalio, chloridų, sulfatų, hidrokarbonatų ir kt.) ir mikroelementų (fluoro, mangano, geležies, cinko, vario ir kt.). Vandentiekiu tiekiamas geriamasis vanduo yra nedidelės mineralizacijos: Lepšių vandenvietės vandenyje bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma yra 600 mg/l, o Birutės – 800 mg/l. Toks vanduo yra natūraliai subalansuotas pačios gamtos ir tinkamas vartoti kasdien. Gerdami vandenį iš čiaupo, gauname sau visų minėtų naudingų medžiagų, kurios lengvai pasisavinamos.
 
Vandens kietumą lemia jame ištirpusių kalcio ir magnio druskų kiekis
 
Neretai gyventojai skundžiasi dėl kieto, kalkėto vandens – toks vanduo apibūdinamas kaip nekokybiškas. Vandens kietumą (kalkėtumą) lemia jame ištirpusių kalcio ir magnio druskų kiekis. Ir kuo didesnė šių mineralinių medžiagų koncentracija vandenyje, tuo vanduo kietesnis. Tie mineralai yra tirpūs, todėl mes jų „plika“ akimi nematome, bet kai vandenį kaitiname ar viriname, jie iškrenta nuosėdomis. Štai todėl ir atsiranda kalkių nuosėdos arbatinuke, ant vonios paviršių ir santechnikos įrangos.
 
Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 vandens kietumo rodiklis (suminis kalcis ir magnis) nėra reglamentuojamas, t. y. šio rodiklio net nereikia tirti vandenyje.
 
2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės 13 p. sakoma, kad „saugus žmonėms vartoti skirtas vanduo reiškia, kad jame ne tik nėra kenksmingų mikroorganizmų ir medžiagų, bet ir kad jame yra tam tikrų natūralių mineralinių medžiagų ir būtinųjų elementų kiekių, atsižvelgiant į tai, kad ilgalaikis demineralizuoto vandens (vanduo, iš kurio pašalinta didžioji dalis mineralinių medžiagų) arba vandens, kuriame yra labai mažai tokių būtinųjų elementų kaip kalcis ir magnis, vartojimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai“. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, vandens kietumą lemiančių medžiagų kalcio ir magnio druskų kiekis yra laikomas reikšmingu mineralinių medžiagų šaltiniu, reikalingu žmogaus fiziologinėms funkcijoms palaikyti.
 
Vandenviečių vanduo yra skirtingo kietumo
 
Šiaulių vandenviečių vanduo yra skirtingos mineralizacijos, todėl ir vandens kietumas (suminis kalcis ir magnis) yra nevienodas. Lepšių vandenvietės vanduo yra 3,08 mmol/l (vidutiniškai kietas), o Birutės vandenvietės – 4,40 mmol/l (kietas). Kietas vanduo nepageidaujamas buityje, tačiau vertingas žmogui.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ ruošdama geriamąjį vandenį vadovaujasi geriamojo vandens kokybę reglamentuojančiais norminiais dokumentais. Kadangi vandens kietumas nereglamentuojamas, bendrovė, o taip pat ir kiti vandens tiekėjai, neminkština vandens.
 
Norėtume akcentuoti, kad vandentiekiu tiekiamas geriamasis, o ne techninis vanduo. Jei kalbėtume apie vandens kokybę, tinkančią buitinei technikai, tai galime sutikti, kad kietas vanduo nepageidaujamas buityje.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-14