Dumblo apdorojimas

Atgal
Modernūs Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai buvo pastatyti 2012 m. rugpjūčio mėnesį nuotekų valyklos teritorijoje (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.).
 
Iki 2012 m. rudens nuotekų valymo procese susidaręs dumblas buvo sausinamas centrifugomis ir išvežamas į dumblo sandėliavimo aikštelę šalia nuotekų valyklos. Nuo 2012 m. rugsėjo 8 d., pradėjus eksploatuoti naujus dumblo apdorojimo įrenginius, dumblas yra pūdomas, po to sausinamas centrifugomis ir džiovinamas dumblo džiovinimo įrenginyje.

Dumblo apdorojimo įrenginių technologiją sudaro šios pagrindinės grandys:

1. Dumblo pūdymas.
2. Pūdyto dumblo sausinimas.
3. Dumblo džiovinimas.
4. Kogeneracinė šilumos ir elektros energijos jėgainė. 
 
Kogeneracinė šilumos ir elektros energijos jėgainė gali dirbti naudodama biodujas, tačiau jų pritrūkus, agregatus galima perjungti ir deginti gamtines dujas.

Pasiekti rodikliai apdorojant (pūdant) dumblą:

RodiklisMato vnt.20162017
Apdorota nuotekų dumblo tūkst. kub. m 188,7 195,4
Išgauta biodujų, apdorojant nuotekų dumblą tūkst. kub. m 946,4 973,9
Apdorota nuotekų dumblo ir išvežta sandėliuoti t SM 1340 1571

Išdžiovintas dumblas pakuojamas į maišus ir sandėliuojamas laikinoje sandėliavimo aikštelėje.
 
Pasiekti rodikliai deginant dujas: 

RodiklisMato vnt.20162017
Sunaudota biodujų, išgautų apdorojant nuotekų dumblą MWh 5252,5 5405,1
Sunaudota gamtinių dujų MWh 428 405,6
Sunaudota biodujų, kurios susidaro tvarkant atliekas ŠRATC MWh - 272,9
Iš visų dujų pagaminta šilumos energijos MWh 4797 5713
Iš visų dujų pagaminta elektros energijos MWh 2280,9 2772,7


Galerija


Pūdytuvai.
Riebalų priėmimo mazgas.
Veikliojo dumblo tankinimo centrifugos.
Polimerų ruošimo stotelė (dumblui tankinti).
Biodujų talpykla ir dujų žvakė.
Kombinuotos šilumos ir elektros jėgainės pastatas.
Kogeneratoriai. Deginant biodujas, gaminama elektros ir šilumos energija.
Dujų deginimo katilai. Deginant biodujas, gaminama šilumos energija.
Pūdyto dumblo maišymo siurbliai.
Šilumos paskirstymo mazgas.
Dezintegratorius.
Dumblo džiovykla.
Biofiltrai.
Dumblo paskirstymo ant džiovinimo juostos įrenginys.
Išdžiovinto dumblo išmetimas.
Džiovinto dumblo bunkeris.
Džiovinto dumblo pakavimas į maišus.
Džiovinto dumblo sandėliavimo aikštelė.
Šiaulių miesto nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai.
Pūdytuvas.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-10-01