Darbo užmokestis


UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2017 m.Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur, 2017 m.Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2018 m. III ketv.Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur, 2018 m. III ketv.
Administracijos vadovai 5,0 2.806 5,0 3.089
Padalinių vadovai 17,4 1.265 20,0 1.265
Vyriausieji specialistai 5,0 1.154 5,0 1.215
Vyresnieji specialistai 31,7 949 28,8 1.014
Specialistai 54,9 829 53,4 890
Kvalifikuoti darbininkai 130,2 777 129,5 815
Nekvalifikuoti darbininkai 19,0 534 13,5 548
Bendras įmonės VDU263,1869255,2927
 
 
Informacija apie UAB „Šiaulių vandenys“ nepriklausomų valdybos narių atlygį
 
Eil. Nr.Vardas, pavardė2018 m. IV ketvirčio atlygis už valdybos nario veiklą
1. Angelija Michalauskienė  
2. Andrius Jaržemskis neatlygintinai