Darbo užmokestis


UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2017 m.Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur, 2017 m.Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2018 m. II ketv.Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur, 2018 m. II ketv.
Administracijos vadovai* 5,0 2.806 5,0 3.667
Padalinių vadovai 17,4 1.265 20,0 1.326
Vyriausieji specialistai 5,0 1.154 5,0 1.157
Vyresnieji specialistai 31,7 949 27,8 1.028
Specialistai 54,9 829 54,0 867
Kvalifikuoti darbininkai 130,2 777 124,8 827
Nekvalifikuoti darbininkai 19,0 534 18,5 570
Bendras įmonės VDU263,1869255,1940
 
 Pastaba. *Tame skaičiuje išmokėtos premijos už praėjusių metų rezultatus.