Paviršinių nuotekų tvarkymas

Atgal
Paviršinių nuotekų sistema nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. 2015 m. gruodžio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-356 UAB „Šiaulių vandenys“ paskirta Šiaulių miesto teritorijos paviršinių nuotekų tvarkytoja.

Bendrovė eksploatuoja 262,2 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, 53 km atvirų griovių ir kanalų bei tris paviršinių nuotekų valyklas (K. Kalinausko g. ir dvi Industrinio parko teritorijoje). Paviršinės nuotekos surenkamos nuo 377,3 ha teritorijos.

Metinis paviršinių nuotekų valymo įrenginių debitas - 1131,8 tūkst. kub. m. Projektiniai paviršinių nuotekų išvalymo rodikliai: naftos - iki 1 mg/l, suspenduotų medžiagų - 30 mg/l.

Nuotekų valymo įrenginiuose išvalytas paviršinis vanduo, taip pat paviršinis vanduo nuo netaršių objektų, pavyzdžiui, nuo stogų, pėsčiųjų takų ar parkų, kurio nereikia valyti, per 70 mieste esančių išleistuvų išleidžiamas į atvirus vandens telkinius – Vijolės, Kulpės, Šiladžio ir Švendrelio upes, Talkšos, Rėkyvos ežerus ir Prūdelio tvenkinį.

Paviršinių nuotekų sistemą būtina reguliariai prižiūrėti ir valyti, kad grioviuose nesikauptų sąnašos, neaugtų žolės ir krūmai, nepakiltų vandens lygis ir neužlietų grioviuose esančių vandens išleidėjų.

Nuo paviršinių nuotekų sistemos priežiūros priklauso miesto gatvių būklė, transporto eismo sąlygos liūčių ir polaidžio metu, vandens telkinių ekologinė pusiausvyra.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-25