Asmens duomenų apsauga

Atgal
UAB „Šiaulių vandenys“, vykdanti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, paviršinių nuotekų tvarkymą bei su šiomis paslaugomis susijusių paslaugų teikimą, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šiuo dokumentu - UAB „Šiaulių vandenys“ privatumo politika - Jus, kaip įmonės klientą, informuoja apie bendrovės, kaip duomenų valdytojos, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.


Parašykite mums