Nuotekų surinkimas ir valymas

Nuotekų tinklų renovacija

Nuotekų tinklų renovacija

Projektas įgyvendintas 2000 m. balandžio mėnesį.

Netranšėjinių technologijų metodais renovuota 3,4 km seniausių kritinės būklės nuotekų tinklų miesto centre.

Projektavimo darbus atliko Trondheimo (Norvegija) miesto savivaldybės urbanistikos skyrius. Rangovas - tarptautinį konkursą laimėjusi Norvegijos kompanija "Hoytrykks-Vakta Skedsmo A/S".

Projektą subsidavo Norvegijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

NAUDA:

  • Pagerėjo nuotekų paslaugų kokybė, užsikimšimų ir avarijų skaičius renovuotose gatvėse sumažėjo iki minimalaus.
  • Pagerėjo sanitarinė aplinkos būklė centrinėje ir pietinėje miesto dalyse, sumažinta tarša iš nesandarių vamzdynų.

Pagrindinės siurblinės statyba

Pagrindinės nuotekų siurblinės siurblių salė

Pagrindinės nuotekų siurblinės statyba baigta 2002 metais.

Projektavimo darbus atliko tarptautinį konkursą laimėjusi Suomijos konsultacinė kompanija "SOIL & Water Ltd".

Rangovas - tarptautinį konkursą laimėjusi Suomijos kompanija "YIT Corporation". Projektą finansavo Suomijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 
Pagrindinė nuotekų siurblinė

NAUDA:

  • Patikimesnė ir saugesnė nuotekų surinkimo sistema;
  • Minimali gedimų ir žalos aplinkai tikimybė;
  • Nebeteršiama Kulpės upė;
  • Naujoji siurblinė pajėgi visas iš miesto surinktas nuotekas pumpuoti į naujus valymo įrenginius Aukštrakiuose.

 

Nuotekų slėginė linija

Nuotekų slėginė linija nutiesta 2000 m. kovo - spalio mėnesiais.

Projektavimo darbus atliko Suomijos konsultacinė kompanija "SOIL & Water".

Vamzdžiai nuotekų slėginei linijai įsigyti iš tarptautinį konkursą laimėjusios Prancūzijos kompanijos "Pont-A-Mousson".

Statybos rangovas - konsorciumas "Melioracija-dujotiekis", laimėjęs nacionalinį konkursą.

Projektą finansavo Pasaulio bankas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Nuotekų slėginė linija į naujuosius nuotekų
valymo įrenginius Aukštrakiuose
 

NAUDA:

  • Miesto nuotekų transportavimas į valymo įrenginius Aukštrakiuose ir Šiaulių regiono aplinka yra ekologiškai saugūs. Slėginė linija atitinka aukštus kokybės ir techninius reikalavimus.

Nauji nuotekų valymo įrenginiai Aukštrakiuose

Nuotekų valymo įrenginių Aukštrakiuose statyba buvo pradėta 1990 m. pagal tarybinių laikų projektą ir standartus.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, rinkos poreikiai pasikeitė, projektas buvo peržiūrėtas.

Įrenginius, kurių apie 30 proc. statybos darbų jau buvo atlikta, nuspręsta perprojektuoti.

Naują projektą parengė 1997 m. tarptautinį konkursą laimėjusi Švedijos konsultacinė kompanija "VAIVA - Projekt".

Generalinis rangovas - Švedijos kompanija "YIT Vatten & Miljoteknik AB". Įrenginiai pradėti eksploatuoti 2004 m.

Projektą subsidavo Švedijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

NAUDA:

  • Šiaulių miestas, Helsinkio komiteto įvardintas kaip "karštasis taškas", nebeteršia nuotekomis Baltijos jūros. Šiaulių miesto nuotekų išvalymas atitinka Lietuvos Respublikos ir HELCOM aplinkosaugos reikalavimus.
  • Sumažėjo į Kulpės upę išleidžiamų nuotekų užterštumas.

2006 m. birželio 22 d. Helsinkio komisija nusprendė Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginius išbraukti iš didžiausių Baltijos jūros taršos šaltinių, vadinamųjų „karštųjų taškų", sąrašo, nes patobulintos ir modernizuotos teršalų valymo technologijos atitiko tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos ir Helsinkio komiteto aplinkosauginius reikalavimus.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610